Сфера агродіяльності є стратегічно важливої і для справи охорони природи, і для майбутнього суспільства. В рамках семінару, організованого Чорноморською мережею еко-НУО при підтримці НЕЦУ, та на конференції памяті Сергія Таращука (квітень 2012 р.), було розроблено проект Плану дій щодо екологізації агродіяльності. Передбачається, що документ сприятиме зміні підходів до землекористування в Україні.

Міркування щодо мотивів розроблення та шляхів просування: оскільки вплив агросфери охоплює понад 80% території країни, пропонується шлях поступових змін в сприйнятті реалій с/г, агротехнологій, співвідношення площ угідь, психології аграріїв.

Попереднє обговорення проекту документу членами Громадянської кампанії «Збережемо українські степи» дозволило вичленити важливі напрямки першочергових кроків. Так, один з активістів Кампанії Олексій Бурковський запропонував «Давайте зосередимось на проблемі співвідношення ландшафтів». Цікаві пропозиції надійшли від Олексія Василюка та Ганни Коломієць.

Передбачається, що План погоджується на компромісній основі зацікавленими інституціями. Його елементи втілюються в життя паралельним чином на добровільній основі в багатоваріантному вигляді, в т.ч. мереживим чином, та, при можливості, із залученням державних інститутів, не чекаючи держпрограм чи наказів. Зрозуміло, що суттєві результати будуть можливі при змінах в суспільстві, які просто потрібно наближати. Періодично здійснюватиметься перегляд та /чи доповнення Плану.

Листом НЕЦУ від 25 липня №125-1/81 проект документу було спрямовано в Міністерство аграрної політики та продовольства України (вхідний №154-40).

Будемо вдячні за Ваші зауваження та пропозиції.

План дій щодо екологізації агросфери

Ярослав Мовчан, yaroslav.movchan at gmail.com .