Оцінка реалізації проектів за схемою зелених інвестицій в УкраїніНаціональний екологічний центр України відслідковує діяльність України за економічними механізмами кліматоохоронної діяльності з 2005 року та пропонує аналіз реалізації проектів у закладах соціального призначення в державі за кошти, отримані від продажу квот згідно з Кіотським протоколом. Підготовлений звіт демонструє результати та хід виконання проектів теплової санації будівель бюджетної сфери. Зроблені висновки про практику запровадження схеми зелених інвестицій в Україні значною мірою стосуються й інших державних інструментів стимулювання енергозбереження. Тому при ухваленні рішень органам виконавчої та законодавчої влади варто врахувати вказані помилки та взяти до уваги підготовлені рекомендації.

Оцінка реалізації проектів за схемою зелених інвестицій в Україні