econet

На виконання Загальнодержавної програми формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки, в кожній з областей розробляється обласна схема екологічної мережі. І хоча задача таких розробок, здавалось би єдина – охорона біологічного і ландшафтного різноманіття, виявляється, що деякі обласні програми екомережі буквально планують пряме нищення природи. Зокрема, з такою критикою виступили активісти Національного екологічного центру України по відношенню до обласної Програми формування екологічної мережі в Одеській області.

Рішенням Одеської обласної Ради від 18 листопада 2005 року № 705 – IV затвержена Програма фомування національної екологічної мережі в Одеській області на 2005-2015 роки. Програма та схема екомережі Одещини доступні на інтернет-сторінці: http://ecology.odessa.gov.ua/Main.aspx?sect=Page&IDPage=19865&id=280. На думку природоохоронців, які досліджували дану програму з точки зору охорони степів Одещини, цей документ суперечить потребам охорони та збереження природних комплексів, рідкісних рослинних угрупувань та видів рослин та тварин, занесених до Червоної книги України.

Так, програма передбачає консервацію сільськогосподарських угідь, з дуже змитими та дуже дефльованими ґрунтами на схилах крутизною понад 5-7 градусів. Консервацію деградованих земель можна здійснювати двома шляхами – залуженням або залісненням. Программа передбачає фінансування робіт із заліснення на площі 18,5 тис. га. І не передбачає фінансування залуження. В той же час в степовій зоні дійсно раціональниим було б зробити акцент на залуженні. Та, здавалось би, це не так страшно – однаково відбуватимуться роботи із консервації деградованих земель. Однак, розглядаючи схему екологічної мережі області, бачимо, що на ній не показані степи, а чи не всі ділянки, що є степами (практично всі розміщені на схилах та вздовж річок) виділені саме як «деградовані землі». Та й звісно, що практично всі степи в Україні розміщені на схилах та у балках, бо це єдині місця де вони вбереглись від тотального розорювання.

Варто зазначити, що степові ділянки, як типові елементи природного ландшафту регіону та осередки так званої зональної рослинності, у повному обсязі мають включатися до екологічної мережі. Враховуючи доручення Кабінету Міністрів України від 08.06.09 № 30359/1/1-09 «Про збереження степових екосистем» а також позиції ратифікованої в Україні «Європейської ландшафтної конвенції», всі землі вкриті природною степовою рослинністю, повинні підлягати особливій увазі і охороні. В степах Одеської області зустрічається 69 видів тварин та зростають 65 видів рослин (8 з них – лише тут) занесених до Червоної книги України, які можуть існувати лише в степових природних комплексах. Нищення місць поширення «червонокнижних» видів у будь-який спосіб заборонено законодавством. І єдина обласна програма, направлена на охорону природних комплексів, замість того, щоб розширять площу степів і створювати оптимальні умови для зникаючих видів, фінансує з державного фонду охорони навколишнього природного середовища безпосереднє нищення цих природних комплексів.

В Програмі говориться, що “здійснення цільових заходів, що відповідають потребам збереження різних типів екосистем – степових, лучних, прибережно-морських, морських, річкових, заплавних, озерних, лиманних, болотних, лісових, та базуються на правових і фінансових можливостях природокористувачів та органів державної влади” і “створення умов для відтворення різноманіття видів рослин, тварин і фітоценозів у природних зонах та ландшафтах регіону”. Однак, у переліку заходів конкретні заходи з відновлення степів не прописані зовсім. Зате добре прописані першочергові заходи зі створення захисних лісових насаджень на неугіддях та в басейнах річок, якими вважаються схили і балки, зайняті степовою рослинністю.

А ліс тут однаково не ростиме. Адже ліс – це ліс, а степ – це степ. Варто подивитись доступні в інтернеті космічні знімки, щоб побачити на скільки неефективним і невиправданим є степове лісорозведення, як повсюди на півдні України деградують і гинуть вді постійних пожеж лісопосадки. Але Держкомлісгосп все активніше лобіює створення лісів саме тут, де їх можна саджати з року в рік. І робиться це за кошт природоохоронного бюджету! З метою зупинити наступ на останні залишки українських степів, яких залишилось нараз іне більше 3% від їх колишньої площі, створена громадська кампанія «Збережемо українські степи!», з діальністю якої можна ознайомитись на сайті www.pryroda.in.ua/step.

Учасники кампанії та Національний екологічний центр України звернулись до Мінприроди України з проханням скасувати Програму формування національної екологічної мережі в Одеській області. З огляду на потребу збереження комплексу степового біологічного різноманіття Одеської області, необхідне внесення змін до Програми, переконані природоохоронці. Зокрема, всі роботи зі створення нових лісових насаджень як захисного так і інших типів, повинні бути зупинені до завершення інвентаризації місць поширення видів, занесених до Червоної книги України. Разом з тим, у Програмі слід передбачити заходи з охорони та відтворення і збільшення площ степів.

Контакти:

Національний екологічний центр України
www.necu.org.ua
vasyliuk AT gmail.com
8 097 1000 473