Витяги з рішень спільного засідання громадських рад при Міністерстві охорони природи і навколишнього середовища України та Державному Комітеті ядерного регулювання України

«Про дотримання вимог водного законодавства та вимог безпеки щодо використання водних ресурсів при функціонуванні та розміщенні об’єктів атомної енергетики.»

6 липня 2007 року

…Стан водних ресурсів України викликає дедалі більше занепокоєння фахівців та найширших верств громадськості. Збереження екстенсивних підходів до використання природних ресурсів та хронічне ігнорування природоохоронних міркувань в рамках поточної господарської діяльності різних підприємств і відомств загрожують необоротністю процесу скорочення запасів придатної для використання води.

За запасами місцевих водних ресурсів (1 тис. кубометрів на 1 мешканця) Україна вважається однією з найменш забезпечених у Європі країн, а до середньозабезпечених за міжнародною класифікацією регіонів (6,19 тис. м3 на 1 жителя) належить лише Закарпатська область. У більшості областей України цей показник дуже низький або надзвичайно низький (0,11-1,95 тис. м3). Саме в таких областях розташовані українські АЕС.

Загальний річний водозабір в Україні з природних джерел та втрати води на випаровування дорівнюють повному стоку річок України в маловодний рік. На сьогодні в нашій країні зарегульовано близько 65% річкового стоку і подальше його регулювання практично неможливе без створення загрози гідрологічної катастрофи.

До найбільших споживачів водних ресурсів належать атомні електростанції, які в основному розташовані в найменш забезпечених водними ресурсами областях країни: Рівненській, Хмельницькій, Миколаївській.

Так, Хмельницька АЕС розташована у верхів’ї р. Горинь, об’єм річного стоку якої не дозволить здійснювати охолодження 4-х енергоблоків на ХАЕС, не руйнуючи при цьому екосистеми Горині. Рівненська АЕС розташована в середньому плині р. Стир. У зв’язку з дефіцитом води у цій річці у маловодний період, подальшу розбудову Рівненської АЕС забезпечити водою неможливо. Режим роботи планованого енергокомплексу на р. Південний Буг передбачає коливання рівнів води більш ніж на 2 метри протягом доби, що призведе до повного знищення природних умов ріки на ділянці русла понад 100 км.

В зв’язку з падінням рівня води р. Південний Буг внаслідок спекотного літа на каскаді водосховищ ГЕС – ГАЕС Південно-Української атомної електростанції порушуються режими санітарних скидів води з Олександрівського водосховища до низов’я р. Південний Буг. Скиди оцінювалися в 12-13 м3/сек., за встановленого нормативу 17 куб. м3/сек. Це одразу ж призвело до зниження рівня води у нижній течії Південного Бугу і до загострення водогосподарських проблем в прилеглих населених пунктах і в м. Вознесенськ Миколаївської області.

Запорізька АЕС розташована на лівому березі Каховського водосховища в 10 км від водозабору м. Нікополя й в 100 км вище водозабору Каховського магістрального каналу. З 2005 року Запорізька АЕС перейшла на безперервну продувку ставка – охолоджувача в Каховське водосховище, що викликало збільшення скиду забруднених зворотних вод.

Також зазначимо, що в Україні склалась обурлива практика видачі дозволів на спеціальне водокористування з встановленням рівня тимчасово погоджених скидів, без узгодження з Міністерством охорони здоров’я України та з поряд розташованими областями.

Загалом, уже зараз АЕС відчувають гострий дефіцит води у маловодні роки. При подальшому зростанні промисловості такий дефіцит зростатиме і загостриться конкуренція між основними водоспоживачами. Особливе занепокоєння в цьому зв’язку викликають ризики пов’язані із забезпеченням населення питною водою.

Попри наведені вище дані планується побудувати ще 22 енергоблоки згідно чинної Енергетичної стратегії, в якій відсутнє будь-яке обґрунтування місць розташування нових блоків, зокрема не враховано потреби їхнього водозабезпечення для безпечної експлуатації.

Крім того, ситуація загострюється у зв’язку з негативним впливом глобального потепління, що призвело до різкого падіння об’ємів стоку, яке спостерігається зараз.

Криза в забезпеченні водою атомних електростанцій України
Криза в забезпеченні водою атомних електростанцій України

За додатковою інформацією звертайтесь:

Дмитро Хмара
координатор енергетичної програми
Національний екологічний центр України
А/С #89, 01025, Київ, Україна
тел: +380 44 238 62 60, факс: +380 44 2386259
dmytro.khmara at necu.org.ua

www.necu.org.ua
www.atom.org.ua