У 2018 році був прийнятий Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» (далі – Закон про СЕО). Результатом стало запровадження в Україні нового і важливого інструменту екологічної політики – стратегічної екологічної оцінки.

Утім, новизна цього інструменту і недостатність практичного досвіду його застосування в Україні призвели до того, що прийнятий закон містив деякі недоліки.

Надалі варто було б покращувати якість процесу СЕО на основі набутого протягом кількох років досвіду застосування цього нового інструменту. Політика Міндовкілля України щодо СЕО мала би бути спрямована на усунення недоліків закону, виявлених в ході практичного здійснення СЕО, та на покращення якості СЕО.

Проте, завдяки прийняттю відповідних підзаконних актів відбулося тиражування і посилення початкових недоліків. В результаті створено таку  процедуру СЕО, яку (якщо діяти у повній відповідності до чинного законодавства) неможливо виконати, не порушивши Закон про СЕО.

Останнім прикладом зміни процедури СЕО стало прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку здійснення стратегічної екологічної оцінки», який набирає чинності 19 травня 2023 року. Постановою Кабінету Міністрів України від 2 травня 2023 р. затверджено «Порядок ведення Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки».

Запровадження нової процедури СЕО не позбавляє її від основних недоліків, натомість створює під час війни додаткове навантаження на органи виконавчої влади та місцевого самоврядування і передбачає фінансування Єдиного реєстру за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги.

Крім того, назва Єдиного реєстру вводить в оману. Якщо в Єдиний реєстр вносяться документи державного планування, то назва цього реєстру має бути «Єдиний реєстр документів державного планування та документів стратегічної екологічної оцінки». А створення Єдиного реєстру документів державного планування під час війни може мати ймовірні негативні наслідки для безпеки України.

Детальніше про все це йдеться в аналітичному памфлеті «Нотатки щодо Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та його практичного застосування».

Завантажити: Нотатки до ЗУ про СЕО.pdf
Автор – Геннадій Марушевський