energystrategy

Неурядові організації, провідні аналітичні центри та незалежні експерти України надіслали відкрите звернення Президенту України Віктору Януковичу з проханням забезпечити прозорість процесу оновлення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року. Звернення підтримали більше 20 організацій та експертів з багатьох регіонів України.

У відкритому зверненні зазначається, що Енергетична стратегія є одним з головних документів країни, оскільки його дія має безпосередній вплив на конкурентоспроможність держави, національну безпеку, її міжнародний імідж і всі сектори економіки. Саме через значну суспільну значущість цього документу аналітичні центри, неурядові організації (далі НУО) та незалежні експерти стурбовані закритістю та непрозорістю перегляду Енергетичної стратегії.

У своєму проханні забезпечити прозорий процес оновлення Стратегії експерти посилаються на постанову Кабінету міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 та Положення Директиви 2003/35/ЄС. «З метою реалізації своїх прав і свобод просимо Вас забезпечити участь громадян та їх об’єднань у процесі обговорення Енергетичної стратегії шляхом проведення консультацій з широким колом неурядових організацій та незалежних експертів» – йдеться у зверненні.

В листі також наголошується, що участь громадян у прийнятті рішень, що стосуються соціально-економічного розвитку країни є одним із найголовніших ознак правової держави, сталого громадянського суспільства, та є базовим європейським принципом реалізації громадянами своїх прав у здійсненні державної політики.

Експертна громадськість просить Президента:

– оприлюднити головного розробника, виконавців, консультантів та складу робочих груп, що працюють над секторальними пропозиціями до проекту Енергетичної стратегії;

– гарантувати участь неурядових організацій та незалежних експертів в оновленні Енергетичної стратегії, увівши їх до складу робочих груп;

– оприлюднювати всі пропозиції, що надійшли та надходитимуть до проекту Енергетичної стратегії;

– запровадити публічне обговорення пропозицій до проекту Енергетичної стратегії на круглих столах із залученням неурядових організацій та незалежних експертів.

«Діюча Енергетична стратегія України на період до 2030 року закріплює пріоритет розвитку на ядерній енергетиці та вугільному секторі, що не відповідає сучасним реаліям та світовим тенденціям. Досвід розвинутих країн свідчить, що прискорити економічний розвиток, підвищити конкурентоспроможність промисловості та знизити навантаження на навколишнє середовища може енергозбереження, зниження енергоємності економіки та втрат в мережах. Тому Україна має переглянути свої підходи у розвитку енергетичної галузі» – каже Артур Денисенко, координатор енергетичної програми Національного екологічного центру України.

Нагадаємо, в Україні триває процес перегляду документу «Енергетична стратегії України до 2030 року», прийнятого в 2006-му році (Енергетична стратегія має переглядатися кожні 5 років). Запропоновані зміни до Енергетичної стратегії, які підготовлені Фондом «Ефективне управління», спрямовані на розвиток вугільної та атомної енергетики. У той час, коли в інших державах намагаються скоротити споживання енергетичних ресурсів й великими темпами розвивають альтернативні джерела енергії, український уряд планує значно збільшувати споживання енергетичних ресурсів, а також будувати нові ядерні та вугільні енергоблоки.

Детальніше:

Відкрите звернення до Президента
http://euea-energyagency.org/show_news.php?id=395&lang=ua

Пропозиції змін та доповнень до “Енергетичної стратегії України на період до 2030 року” (від НЕЦУ):
https://necu.org.ua/wp-content/plugins/wp-download_monitor/download.php?id=168

Бачення стратегії розвитку всієї енергетичної галузі України (від НЕЦУ):
https://necu.org.ua/wp-content/plugins/wp-download_monitor/download.php?id=169

За додатковою інформацією звертайтеся, будь ласка, до:

Артур Денисенко,
Національний екологічний центр України,
координатор енергетичних програм,
050 160 27 14,
arthur.denisenko at necu.org.ua