24 березня 2009 р. у приміщенні МФ “Відродження” (м. Київ, вул.Артема, 46) відбулося два круглих столи на тему стосунків “Україна-ЄС” у сфері державного розвитку загалом та екологічної складової розвитку зокрема.

Зранку відбувався круглий стіл “Оцінка виконання екологічної складової Плану дій “Україна-ЄС”: обговорення попередніх результатів”. Експерти від НУО представили загальну оцінку імплементації планів дій ЄПС в Азербайджані, Вірменії, Грузії, Молдові та Україні, а також окремі питання оцінки по Україні в різних сферах, які стосуються впливу на довкілля та участі громадськості у прийнятті рішень. У круглому столі взяли участь представники всеукраїнських НУО – ВЕГО “МАМА-86”, НЕЦУ, УЕА “Зелений світ” (голова – М. Коробко), Європейського ЕкоФоруму, РАЦ “Суспільство і Довкілля”, Українського наукового центру технічної екології, представники Мінприроди України, ВРУ та ін. Одним з експертів в цьому проекті виступав Ю. Урбанський (НЕЦУ) з доповіддю: “Покращання сталості енергетичної і транспортної політики”.

Метою круглого столу було обговорити висновки оцінки з метою їх вдосконалення та використання у процесі підготовки Урядом України нового варіанту Угоди “Україна-ЄС”. Оцінка була виконана за єдиною методикою для всіх країн – учасниць проекту та відобразила результати врахування в цих країнах вимог ЄС щодо розвитку, його екологічної складової, а також щодо екологічної інформації та залучення громадськості до прийняття рішень станом на кінець 2008 р.

Другий круглий стіл “Пріоритети охорони навколишнього середовища, інтеграції екологічної політики та сталого розвитку в новій Угоді “Україна_ЄС” відбувався під егідою Громадської експертної ради при українській частині Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС. Метою круглого столу було обговорити питання адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері охорони довкілля, питання охорони довкілля та сталого розвитку в ЄПС і новій Угоді “Україна-ЄС”, питання Східноєвропейського партнерства як інструменту підсилення екологічної складової в партнерстві “Україна-ЄС”, проблеми участі України у світових процесах, спрямованих на збереження довкілля та сталий розвиток, можливості участі громадськості у вирішенні цих питань.

Учасники обох круглих столів висловили сподівання, що міжнародні вимоги та процеси і надалі будуть змушувати Україну дотримуватись принципів сталого розвитку та власних природоохоронних зобов”язань. А також, що результати обох круглих столів будуть враховані під час підготовки нової Угоди “Україна-ЄС”.