Всеукраїнська громадська організація “Національний екологічний центр України” (НЕЦУ), яка була заснована у травні 1991 р. та зареєстрована Міністерством юстиції України 30 серпня 1991 р. святкує своє 20-річчя! Це перша екологічна громадська неприбуткова організація національного рівня, зареєстрована в незалежній Україні. Заснування НЕЦУ відбулося на хвилі позитивних політичних перетворень в українському суспільстві. Ідея полягала у створенні громадської структури загальнонаціонального рівня, яка у своїй діяльності виконувала би функцію інтелектуального центру, об’єднуючи фахові й громадянські ініціативи з метою забезпечення наукової підтримки позитивних змін у діяльності незалежної України щодо довкілля, збереження природно-культурної спадщини нації. Така діяльність мала здійснюватися на засадах вільних дискусій та соціального партнерства, не обтяжених бюрократичними, корпоративними та галузевими бар’єрами й умовностями.

Місією НЕЦУ є діяльність задля оздоровлення довкілля та поліпшення якості життя людей в Україні. Ця діяльність здійснюється на засадах стратегії державної незалежності України, побудові у ній громадянського суспільства та втіленні ідей екологічно-збалансованого (сталого) розвитку шляхом консолідації інтелектуального та творчого потенціалу України, налагодження та підтримання неформальних зв’язків між науковцями, фахівцями з питань екології, вивчення, охорони та управління станом довкілля, урядовцями, громадськими діячами тощо.

Члени НЕЦУ причетні до формування українського екологічного законодавства і формування системи охорони природи, природокористування та забезпечення екобезпеки (1992-1998), до просування терміну «довкілля» (1990-1996) і появи громадських рад при державних інституціях (в 1995 році в тодішній Мінекобезпеці України), зародження міжнародної співпраці України в довкільній сфері, ініціювання, розроблення та підписання Оргуської конвенції (1994-1998), заснування фахових та науково-популярних видань з проблем довкілля: «Ойкумена. Український екологічний вісник» (1991), «Жива Україна» (1997), просування ідеї національної екомережі та розробку методології її практичного втілення, збереження біорозмаїття, створення об’єктів природно-заповідного фонду, підвищення обізнаності щодо проблем змін клімату та екологізації енергетичної галузі; обґрунтування й обстоювання практики громадських екоекспертиз, проведення семінарів та еко-фестивалів, популяризація та впровадження в Україні глобальних та європейських природоохоронних ініціатив та ініціатив, направлених на збереження довкілля (відзначення Європейського року збереження природи, підвищення громадської обізнаності щодо Конвенції з біорозмаїття тощо).

Звичайно, цього мало – для природи, для громади, для цивілізаційної трансформації України на засадах еко-інновацій та невиснажності в розвитку. Але це робиться і це варто робити!

Зі святом, колеги! Україні – бути незалежною та природною! НЕЦУ – інтелектуальним і консолідуючим, компетентним і громадянським! Вітаємо!