small_grantsНаціональний екологічний центр України може фінансово підтримали малі ініціативи (проекти) за такими тематичними напрямками:

– Боротьба проти негативних наслідків промислового тваринництва;
– Запобігання негативним наслідкам від розробки газу нетрадиційних покладів.

До участі в конкурсі запрошуються громадські організації та об’єднання, які можуть та хочуть працювати проти наслідків діяльності промислових ферм (у будь-якій області України) та запобігання негативним наслідкам від розробки газу нетрадиційних покладів (у Львівській, Івано-Франківській та Волинській областях).

Мета конкурсу: підтримати місцеві ініціативи, які борються проти негативних соціальних і екологічних наслідків від будівництва великих промислових ферм та видобутку газу нетрадиційних покладів, та пропонують заходи з пом’якшення наслідків цих видів діяльності, та/або альтернативні варіанти економічного розвитку регіону/громади.

Перевага буде надана проектам, що орієнтуватимуться на наступні цілі:

– Підвищити обізнаність місцевих громад з наслідками від промислового тваринництва та видобування газу нетрадиційних покладів;

– Посилити участь місцевих громад та громадських організацій в процесах прийняття рішень місцевої влади в питаннях енергетики, тваринництва та використання бюджетних коштів на ці сектори;

– Посилити спроможність неурядових організацій вести моніторинг дій місцевої влади та пропонувати реформи в секторах енергетики та тваринництва;

– Посилити спроможність громадських організацій вести моніторинг екологічної ситуації довкола ділянок, де розташовані промислові ферми або ведеться видобування газу нетрадиційних покладів;

– Посилити спроможність громадських організацій та місцевих громад доносити свою думку до преси та посадовців та впливати на процес прийняття рішень.

Типи заходів, що можуть увійти до проекту:

– Створення та/або розповсюдження серед місцевих громад та в пресі інформаційних матеріалів про дані промислові ферми та проекти з видобування газу нетрадиційних покладів;

– Моніторинг та збір даних щодо стану довкілля та соціального середовища в місцях реалізації проектів з метою їх подальшого оприлюднення для місцевого населення, посадовців і преси;

– Зустрічі з посадовцями та підприємцями стосовно проблематичних питань по проектах. Участь в консультаціях;

– Рекомендації щодо місцевих та/або державних політик в сфері енергетики та тварининництва, коментування чернеток місцевих та/або державних програм та донесення цих коментарів до влади та преси;

– Інші заходи, що відповідають поставленим цілям.

Перевага буде надана тим проектам, які в рамках вищезгаданих тематичних пріоритетів передбачають активну роботу з місцевим населенням та місцевою владою та кінцевою ціллю передбачають конкретні результати (наприклад, рішення від місцевої влади).

Не будуть підтримані комерційні проекти або проекти з комерційним підґрунтям.
Підготовка та випуск тематичних публікацій, проведення тренінгів, семінарів або круглих столів можуть бути складовою кампанії, які допомагатимуть у досягненні мети, а не мають позиціонуватися як кінцева ціль.

Обсяг гранту:
Максимальна сума фінансової допомоги в реалізації проекту становить гривневий еквівалент від 5000 до 20000 гривень. В рамках конкурсу планується надання до шести малих грантів.

Термін реалізації проекту:
проект може тривати до 12 місяців з моменту надання гранту;
заключні фінансовий та описовий звіти, виконані згідно з вимогами НЕЦУ, мають бути надіслані в електронному та паперовому вигляді до офісу Національного екологічного центру України не пізніше, ніж через два місяці після закінчення проекту, на який отримано грант.

Умови підтримки проектів:
заявки на фінансування приймаються від громадських (неприбуткових) організацій або об’єднань;
грантові кошти не можуть бути використані для придбання технічного обладнання й іншого устаткування, за виключенням обладнання, яке абсолютно необхідне для реалізації проекту. Заплановані придбання мають бути детально обґрунтовані в заявці й погоджені з НЕЦУ.

Надсилання заявок:
Проектна заявка (у довільній формі) та кошторис подаються українською або російською мовами;
електронна форма проектної заявки та пакет документів, що перераховані нижче мають бути надіслані в електронному вигляді на адресу miskun at necu.org.ua не пізніше 19:00 7 квітня 2014 року.

Процедура відбору:
Відбір здійснює журі з представників Національного екологічного центру України.
Рішення журі є кінцевим і не підлягає оскарженню.
Результати відбору будуть оприлюднені щонайпізніше 21 квітня 2014 року.

Контакти:
Національний екологічний центр України
вул. Паньківська, 6-Б
01033, Київ
тел. (044) 238 62 60
Електронна пошта: miskun at necu.org.ua

Проект реалізується за підтримки Фонду демократії Організації Об’єднаних Націй