Так вважають члени Всеукраїнської громадської організації „Національний екологічний центр України” (НЕЦУ). При цьому, саме Кіровоградська область цього року найбільш активно взялась за створення нових лісових насаджень. Посадка відбувалась у вигляді масових акцій, з залученням школярів, студентів, волонтерів. Та виявляється, що така активність обласних органів лісового господарства цілком може стати гарною темою для дослідження юристами.

Днями, НЕЦУ звернувся до державних контролюючих органів з проханням перевірити законність Розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації №1051-р від 5.12.2008 р. «Про заходи щодо збереження та відтворення лісів і зелених насаджень в області» (далі – Розпорядження).

На думку НЕЦУ, в тексті даного документу міститься низка моментів, що прийняті передчасно, без отримання документів, що мають їм передувати (у т.ч. дозвільна документація) та без належних правових підстав.

Розпорядження видане на виконання Указу Президента України від 4.11.2008 №995 «Про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів і зелених насаджень». У тексті Розпорядження, головам Райдержадміністрацій доручається «забезпечити в установленому порядку передачу державним лісогосподарським підприємствам деградованих, малопродуктивних, техногеннот забруднених земель згідно з додатком 1; земель із земель запасу згідно з додатком 2…»

В свою чергу, з Додатку 1 містяться «Обсяги деградованих, малопродуктивних, техногенно забруднених земель, які підлягають передачі державним лісогосподарським підприємствам, з метою їх заліснення», в яких для всіх районів області подана статистика щодо наявності зазначених категорій земель загальною кількістю 6 853 га. У Додатку 2 до Розпорядження містяться «Обсяги земель із земель запасу, які необхідно передати у постійне користування лісогосподарським підприємствам для заліснення», в яких для всіх районів області подана статистика щодо наявності зазначених категорій земель загальною кількістю 11 266 га.

Згаданий у тексті Розпорядження «установлений порядок» (очевидно мається на увазі передбачена законодавством процедура надання земельних ділянок), включає низку моментів, дотримання яких при підготовці даного Розпорядження, на нашу НЕЦУ є дуже сумнівним. Співробітники НЕЦУ вважають за необхідне розкрити ці моменти детальніше.

1. На даному етапі в Україні триває процес розробки Генеральних планів областей та Схем планування території районів, сільських рад та населених пунктів. В складі генеральних планів та схем планування визначається і цільове призначення земель. Серед іншого, виділяються деградовані землі сільськогосподарського призначення, що згідно із ст.171-172 Земельного кодексу України підлягають консервації. Відповідно ж до Порядку консервації земель, що затверджений Наказом Державного комітету України по земельниїх ресурсах №175 від 17.10.2002 р. (п.2.), однією з форм консервації деградованих земель є їх заліснення. Надання земельних ділянок за інших обставин може класифікуватись як нецільове використання земель сільськогосподарського призначення. Таким чином, надання земельних ділянок для заліснення до завершення розробки генеральних планів відповідних сільських, селищних рад та районів, є передчасним і необгрунтованим.

Іншим аспектом є надання під заліснення земельних ділянок розміщених на схилах пасовищ і сінокосів, як деградованих сільськогосподарських земель, без урахування того, що не будучи (з причин конфігурації ландшафту) придатними для орного землеробства, такі землі знаходяться у належному стані, як пасовища і не мають ознак деградування. Такі приклади відомі нам з досвіду у інших областях.

Ще однією проблемою, якої неможливо уникнути, є те, що в Україні дуже повільними темпами встановлюються межі в натурі (на місцевості) територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Так, станом на 01.01.2008 р., межі територій та об’єктів ПЗФ загальнодержавного значення встановлені в натурі у середньому на 45% від їх загальної площі, а місцевого значення – лише на 28%. Відсутність правовстановчих документів, зокрема проектів організації територій, актів на землю, винесених в натуру меж територій та об’єктів ПЗФ, призводить до незаконного захоплення земель природно-заповідного фонду чи загрози їх втрати. На думку Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, такі факти повсюдно поширені, насамперед в АР Крим, Одеській, Миколаївській, Донецькій областях. Так, у рішенні Комітету №14/2 від 21.05.2008 р. «Про рекомендації комітетських слухань «Природно-заповідний фонд України: стан та перспективи розвитку» (п.16.) Кабінету міністрів України доручається «до 01.01.2010 р. завершити встановлення в натурі (на місцевості) меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду, меж водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, меж земельних ділянок лісогосподарського призначення». На даному етапі, у зв’язку з фінансовою кризою та значними часовими затратами на винесення меж територій ПЗФ у натуру, ці роботи не виконані. Проте, надання для інших потреб ділянок, які потенційно можуть виявитись існуючими природно-заповідними об’єктами є передчасним, і в разі якщо такі випадки відбудуться, це може тягти відповідальність відповідно зі ст.252 Кримінального кодексу України. Разом з тим, вже зараз відомі випадки надання для створення нових лісових насаджень ділянок існуючих природно-заповідних територій (Запорізька обл.). Таким чином, надання земельних ділянок для заліснення до завершення робіт по винесенню в натуру територій та об’єктів природно-заповідного фонду, є передчасним і може призвести до порушення Кримінального Кодексу України.

При передачі ділянок під заліснення розглядається лише придатність чи непридатність їх як сільськогосподарських земель, проте зовсім не беруться до уваги їх природна цінность та потреби збереження рідкісних видів флори та фауни. Такі відведення ділянок погоджуються у тому числі і територіальними органами Мінприроди України в областях. Проте, як відомо, в багатьох випадках при такому погодженні не залучаються фахівці зоологи та ботаніки, які могли б надати достовірну інформацію про знахідки рідкісних та зникаючих видів на кожній з ділянок; не опрацьовується відповідна наукова література та матеріали Державного кадастру тваринного світу України. При цьому, погодження відведення ділянок екомережі, місць зростання зникаючих рослин, які у відповідності до законодавства є перспективними для оголошення їх природно-заповідними об’єктами, має здійснюватись у відповідності до «Порядку погодження природоохоронними органами матеріалів відведення земельних ділянок». В процесі погодження, на виконання ст.14 Закону України «Про екологічну експертизу», повинна проводитись державна екологічна експертиза, оскільки створення лісових насаджень там, де на даний момент лісу нема, є зміною ландшафту. При цьому, надання позитивних висновків Державної екологічної експертизи для вказаних випадків забороняється. Збереження місць поширення видів, що знаходяться під охороною, вимагається ст.11 Закону України «Про Червону книгу України» та ст.4 Міжнародної конвенції «Про охорону диких видів флори та фауни та середовище існування у Європі», що ратифікована в Україні та має силу Закону.

Аналогічним чином, ділянки можуть виявитись включеними до екологічної мережі, розробка яких в областях, як нам відомо, лише триває.

Цікаво також і те, що Розпорядження, як було сказано вище, видане на виконання Указу Президента України від 4.11.2008 №995 «Про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів і зелених насаджень», тобто видане вже через місяць після появи Указу. За такий стислий відрізок часу, на нашу думку, дуже складно провести роботи по визначенню переліку ділянок, що можуть бути передані під залісненя у всіх районах Кіровоградської області, по кожній з них провести процес погодження з відповідними службами (у т.ч. отримати висновки Державної екологічної експертизи), та за результатами проведеного погодження, скласти перелік ділянок, що отримали погодження. Не можливо було і пройти за такий короткий час процедуру вилучення земель для консервації, що передбачена «Порядком консервації земель», що затверджений Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах №175 від 17.10.2002 р.

У випадку недотримання названих умов при підготовці Розпорядження, НЕЦУ просить контролюючі органи вжити заходів по скасуванню Розпорядження.

Наразі планується перевірка аналогічних розпоряджень і у інших областях степового регіону України. Дана діяльність проводиться в рамках Всеукраїнської кампанії «Збережемо українські степи!» www.pryroda.in.ua/step