Борисенко К., Василюк О., Івко С. Що треба знати про національні природні парки: НПП “Муравський шлях” / Серія: Збережемо українські степи— К.: НЕЦУ, 2010. — 8 с.

В Запорізькій області є лише один національний природний парк — це НПП “Великий луг”. Проте цей невеличкий за площею національний природний парк не може охопити собою всі ті унікальні природні території, які ще збереглись на Запоріжжі.

Однією з таких територій є долина р. Молочної з розлогими степовими балками, що спускаються до звивистого русла та плавнів. Вздовж річки в минулому проходив літописний Муравський шлях. Досі в цих місцях височіють десятки прадавніх курганів. Тепер ця територія — один з найбільших в Україні осередків збереження степу. Такої кількості рідкісних рослин та тварин, які досі поширені тут, не знайдеш ніде в області.

Саме на цій території науковці запропонували створити НПП “Муравський шлях”, що має охопити значну частину степів Токмацького району.

Що треба знати про національні природні парки: НПП “Муравський шлях
Що треба знати про національні природні парки: НПП “Муравський шлях