Матеріали зимової сесії Міжнародної Карпатської Школи «Освіта для сталого розвитку – ефективне співробітництво на місцевому рівні». – Косів: Наукове товариство імені Шевченка, 2020. – 194 с.

Редакційна колегія: Микола Близнюк, доктор педагогічних наук, доцент (Україна), Валерій Михайленко, кандидат хімічних наук, доцент (Україна) -відповідальні за випуск. Вільям Гоґланд, доктор наук, професор (Швеція); Ґінтарас Денафас, доктор наук, професор (Литва); Юрій Масікевич, доктор біологічних наук, професор (Україна); Майт Крііпсалу, доктор наук, професор (Естонія); Петро Біленчук, кандидат юридичних наук, професор (Україна); Руслан Гаврилюк, кандидат геологічних наук (Україна); Петро Грицишин, кандидат технічних наук, доцент (Україна); Віктор Карамушка, кандидат біологічних наук, доцент (Україна); Анастасія Шолохова, аспірант (Литва).

Матеріали зимової сесії Карпатської школи* містять погляди науковців, аспірантів, магістрів та бакалаврів, представників підприємницьких структур і організацій громадянського суспільства на освітні, культурні та естетичні аспекти досягнення Цілей сталого розвитку 2030 в Україні. Тематика доповідей охоплює широке коло питань: стійкість гірських ландшафтів, адаптація до кліматичних змін, оцінка впливу на довкілля, інтегроване управління водними та лісовими ресурсами, а також поводження з твердими побутовими відходами. Значна увага приділена освітнім аспектам співробітництва на місцевому рівні між громадськістю, науковцями та бізнесовими колами задля подолання екологічних проблем регіону та надання екологічних послуг населенню, а також питанням збереження культурної спадщини. Тексти подано в авторській редакції. Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, термінології та інших відомостей.

*Карпатська Школа – це багатовекторна громадська платформа неформальної освіти, яка за задумом організаторів покликана згуртовувати представників освітньо-просвітницької та мистецької сфери, майстрів, учених і науковців, громадських діячів і просто активних, ініціативних, креативних людей, що не байдужі до проблем сучасності та переймаються розвитком регіону. Карпатська школа націлена на підготовку кваліфікованих кадрів для досягнення Цілей сталого розвитку Україна – 2030 (ЦСР-30), зокрема Цілі 4 «Якісна освіта». та надання екологічних послуг місцевим громадам у співпраці з місцевою владою та бізнесом.

Завантажити: Матеріали зимової сесії Міжнародної Карпатської Школи «Освіта для сталого розвитку – ефективне співробітництво на місцевому рівні». – Косів: Наукове товариство імені Шевченка, 2020. – 194 с.