До збірки включено праці учасників VI Наукових читань пам’яті Сергія Таращука, що присвячені збереженню Бузького Ґарду, дослідженню екологічного стану р. Південний Буг у зв’язку з розбудовою Південноукраїнського енергокомплексу, формуванню регіональних екомереж, створенню регіональних «червоних» списків флори і фауни, історичній спадщині та практичним аспектам управління територіями екомережі.

Видання буде корисне особам, що приймають рішення у сфері управління об’єктами підвищеної екологічної небезпеки, зоологам, ботанікам, історикам і краєзнавцям, працівникам установ природно-заповідного фонду, спеціалістам у галузі туризму та рекреації, викладачам, студентам, громадським діячам.

Матеріали VI Наукових читань пам`яті сергія Таращука (м. Миколаїв, 21 квітня 2019 р.)/За ред. Г.В. Коломієць. – К., 2019. (PDF)