З лютого 2011 року Україна є повноправним членом Енергетичного Співтовариства країн Південої та Східної Європи.
Протягом 2012 року триває розробка регіональної енергетичної стратегії (Regional Energy Strategy for the Energy Community), яка визначатиме завдання, пріоритетні напрямки роботи в рамках Співтовариства, а також прописуватиме критерії відбору проектів, що будуть підтримуватися Співтовариством.

Громадськість не була повноцінно залучена до процесу обговорення, відсутній відкритий консультаційний процес обоговорення стратегії. Проект стратегії (версія 19/27.07.2012), що став доступний громадськості викликає серйозні зауваження, у зв’язку з чим НЕЦУ підтовав листа до Комісара Європейської Комісії з питань енергетики, де викладено основні критичні зауваження до проекту, а також вказано на необхідність проведення стратегічної екологічної оцінки (СЕО) даного документу. Такі листи одночасно направляють від організацій усіх кріїн-членів Співтовариства, а також ряду країн ЕС з ціллю не допустити прийняття стратегії у її поточному вигляді і без СЕО на Міністерській раді Співтовариства 18 жовтня у Будві (Чорногорія).

Лист до Комісара Єврорейської Комісії щодо регіональної енергетичної стратегії Енергетичного Співтовариства