Видання є першим томом щорічного дослідження громадськості в галузі заповдіної справи. Огляд охоплює два контрастні періоди у розвитку галузі заповідної справи в Україні. Перший період (2008 – 2010), коли відбувся найбільший сплеск у розвитку заповідних територій та декларацій про наміри інтегрувати заповідну галузь у всі сфери соціального та економічного життя України, та другий період (2010 – 2012), коли відбувся різкий занепад галузі, що прийшов на зміну попередньому періоду. У тексті частково використані матеріали, підготовлені авторами при формуванні тексту доповіді «Громадська оцінка державної екологічної політики України за період 2003-2011», матеріали проекту «Громадський контроль та підтримка мережі природно-заповідного фонду в Київській області як основного напрямку розвитку національної екологічної мережі України», виконаного Національним екологічним центром України та інші напрацювання авторів.

Завантажити «Льдовиковий період у заповідній справі України»