5 червня – Конвенція про біорізноманіття

Конвенція про біологічне різноманіття — міжнародна угода, прийнята в Ріо-де-Жанейро 5 червня 1992 року.

У Конвенції про охорону біологічного різноманіття термін «біологічне різноманіття» визначається як «різноманітність живих організмів з усіх джерел, що містить, серед іншого, наземні, морські та інші водні екосистеми і екологічні комплекси, частиною яких вони є; це поняття включає у себе різноманітність у рамках виду, між видами і різноманітність екосистем».  Результатами прийняття Конвенції стало посилення діяльності у сфері охорони біологічного різноманіття на національному і міжнародному рівнях.

 Верховна Рада України ратифікувала прийняту на Конференції Рамкову Конвенцію про охорону біорізномангіття 29 листопада 1994 року. Сприяння збереженню біорізноманіття є одним із найстаріших напрямків діяльності Національного екологічного центру України. Експерти НЕЦУ, у рамках проектної та громадської діяльності, здійснюють постійний науковий та правовий нагляд за дотриманням Україною своїх міжнародних зобов’язань щодо збереження біорізноманіття.