10 листопада 2021 відбулися консультації Світового Банку з громадськістю у рамках підготовки Рамкової стратегії партнерства з Україною на 2022-2026 роки. Світовий Банк хоче знати думки небайдужої громадськості стосовно найважливіших пріоритетів розвитку України, найважливіших реформ, які має провести Уряд України та яким чином Група Світового банку має підтримати програму розвитку України, а також що повинен змінити Світовий банк аби підвищити ефективність своїх програм.

Представник НЕЦУ Георгій Веремійчик поінформував учасників консультацій про позицію НЕЦУ з порушених питань та закликав Світовий Банк підтримувати лише ті проєкти, які відповідають вимогам природоохоронного законодавства України та Європейського Союзу. Він також звернув увагу присутніх про небезпечну тенденцію послаблення норм діючих законів у природоохоронній сфері. Як приклад був наведений нещодавно ухвалений Верховною Радою України Закон про внутрішній водний транспорт, яким скасовано річкові природоохоронні смуги. Замість них введено смуги водного транспорту (шириною 20 м), на яких дозволено будувати будь-які експлуатаційні споруди без проєкту та отримання дозволу на роботи на землях водного фонду. Ба більше, навіть дно річок виведено із категорії земель водного фонду і експлуатаційникам дозволено поглиблювати дно річок будь-коли і на будь-якій ділянці.

Виглядає так, що виведення дна річок із категорії земель водного фонду суперечить здоровому глузду. Це все одно, що сказати: від сьогодні ми вважаємо дно Київського водосховища суходолом!

Було також наведено приклад небезпечного інфраструктурного проєкту міжнародного річкового шляху Е40 Гданськ – Херсон. Його реалізація призведе до знищення річки Прип’ять та поставить під загрозу надійне постачання питною водою Києва та інших придніпровських міст

Учасники консультацій також порушили проблеми, пов’язані з гострою необхідністю збільшення площ природоохоронних територій у зв’язку з відкриттям ринку орної землі, а також високим забрудненням повітря у містах України.

Відповіді НЕЦУ на питання Світового Банку наведено нижче:

ЗапитанняВідповіді
1Які, на Вашу думку, найважливіші пріоритети розвитку України?    1.1. Захист української державності та зміцнення оборонного щита України, відновлення цілісності території держави.  1.2. Розвиток демократії та захист прав людини; забезпечення свободи слова. 1.3. Утвердження справедливої судової системи. 1.4. Подолання корупції. 1.5. Демократизація економіки, підтримка розвитку малого та середнього бізнесу. 1.7. Забезпечення дотримання в Україні природоохоронного законодавства та адаптацію його до європейських вимог; захист природної та культурної спадщини українського народу. 1.8. Забезпечення участі громадськості в ухвалення рішень щодо розвитку країни, територій, міст та селищ. 1.9. Перехід на низьковуглецеву, циклічну економіку. 1.10. Модернізація системи освіти, викорінення колоніальної спадщини в освіті. 1.11. Поглиблення співпраці з євроатлантичним блоком, забезпечення вступу України до НАТО і ЄС.
2Як Група Світового банку має підтримувати програму розвитку України?  2.1. Шляхом надання, консультативної допомоги, низько відсоткових позик, сприяння розвитку конструктивного діалогу влади та громадськості щодо перспектив розвитку країни, реалізації конкретних проєктів. 2.2. Допомога Світового Банку має бути обумовлена дотриманням в Україні прав людини; забезпечення свободи слова, забезпечення справедливого судочинства, приборканням корупції. 2.3.Інфраструктурні проєкти (також і інші), підтримані Світовим Банком, мають відповідати вимогам природоохоронного законодавства України і ЄС, враховувати тенденцію наслідків глобальної зміни клімату, дефіцит запасів питної води в Україні.
3Які найважливіші реформи, на Вашу думку, має здійснити Уряд України?  3.1. Реформа оборонної системи України: зміцнити українське військо, щоб відновити територіальну цілісність України. Зруйнувати агентурну мережу Росії в Україні, забезпечити адекватну відповідь ворогу в інформаційному та кібер- просторі. 3.2. Забезпечити енергетичну безпеку країни. 3.3. Утвердження справедливої судової системи. 3.4. Реальне забезпечення прав людини, права на здорове довкілля, свободу слова.
4Що повинен змінити Світовий банк, аби підвищити ефективність своїх програм?  4.1. Ширше залучати громадськість до обговорення проєктів, які підтримує Світовий Банк, вже на етапі сформульованої проєктної ідеї. Це дозволить вчасно виявити позицію громадськості щодо проєктної ідеї та зекономити кошти і час на наступних етапах розгляду проєктів. 4.2. Передбачати грантові проєкти, як б полегшували участь громадськості у розгляді та схваленні проєктів розвитку територій, адаптації до зміни клімату, переходу на низьковуглецевий розвиток, добутку мінеральних ресурсів, інфраструктурних проєктів. 4.3. Підтримувати лише ті інфраструктурні проєкти, які передбачають заходи зі збереження культурної та природної спадщини.  4.4. Не підтримувати руйнівний для природи проєкт внутрішнього водного шляху Е40 Гданськ – Херсон. Як добру альтернативу підтримати ідею створення сучасного електрифікованого залізничного коридору Гданськ – Одеса – Херсон

Ukraine CPF presentation Ukr.pdf
https://www.worldbank.org/uk/country/ukraine/brief/consultations-cpf-2022-26