В 2011 році дорученням Кабінету Міністрів України було розпочато процес оновлення Енергетичної стратегії визначено Фонд “Ефективне управління”.

В основу оновленої Енергетичної стратегії закладено три сценарії зростання економіки, а з нею і споживання паливно-енергетичних ресурсів. Зазначається, що економічний розвиток буде відбуватись у два етапи: високе посткризове економічне зростання і досягнення докризового рівня ВВП та стабілізація економічного зростання з поступовою зміною структури ВВП у бік зростання сектору послуг в економіці. Проте в проекті Стратегії не пояснюються причини, які мають передувати “високому посткризовому економічному зростанню” та зміни структури ВВП у бік зростання сектору послуг в економіці. Натомість, сьогодні в економіці України, а також на зовнішніх ринках, традиційних для експорту продукції українського виробництва спостерігаються загрозливі тенденцій. Таким чином, наразі немає передумов для високого посткризового зростання.

В умовах невизначеності на світових ринках, значних соціально-економічних та зовнішньополітичних загроз, Україні варто зосередитись на зниженні споживання паливно-енергетичних ресурсів та зниженні енергоємності української економіки. Енергетична стратегія України на період до 2030 року має бути концентрованим виразом політики Уряду України у підвищенні енергетичної ефективності народного господарства країни. Уряд має взяти за мету досягнення до 2030 року енергоємності економіки України, який відповідає сучасному рівню розвинутих країн світу – 0,16 т.н.е. на $ 1 тис. Розрахунки НЕЦУ показують, що для досягнення такого рівня енергоємність України має знижуватись на 4-5% щороку.

Коментарі та пропозиції НЕЦУ до Енергетичної стратегії України до 2030 року