На розгляд до Національного екологічного центру України (НЕЦУ) наприкінці травня 2012 р. надійшов проект документа «Водна стратегія України на період 2011-2020 рр.» (проект), який був розроблений Інститутом водних проблем і меліорації НААН. Зазначено, що цей проект був схвалений Науковою Радою ІГіМ НААН (протокол №12 від «28» жовтня 2010 р.).

Згідно з Рішеннями Громадської ради при Державному агентстві водних ресурсів від 29.05.2012 р., вважаючи безумовними необхідність та важливість розробки і схвалення на найвищому рівні Водної стратегії України, НЕЦУ надає власні коментарі та пропозиції щодо вказаного проекту.

Коментарі та пропозиції НЕЦУ до документу «Водна стратегія України на період 2011-2020 рр.»