necucomments

В цілому, проект Енергетичної стратегії до 2035 року можна відмітити як прогресивний документ, виконання якого дозволило б значно підвищити ефективність використання енергії, ліквідувати субсидування в паливно-енергетичному комплексі, запровадити елементи управління попитом, інтегрувати в національне законодавство України Директиви ЄС та виконати вимоги, що їх взяла на себе Україна, в рамках приєднання до Енергетичного Співтовариства та підписання Угоди про Асоціацію.

В той же час, документ містить деякі положення, цілі та завдання, виконання яких маловірогідне або не відповідає сучасним трендам в енергетичній політиці розвинутих країн світу, про що написано в публікації.

Враховуючи, що попередні версії Енергетичної стратегії України до 2030 року (як в редакції 2006 року, так і в редакції 2013 року) не були виконані через надто нереалістичні прогнози зростання економіки та споживання енергії, разом з амбіційною програмою будівництва нових генеруючих потужностей та відсутністю джерел надходження інвестицій, проект нової Енергетичної стратегії до 2035 року має бути затверджений окремим Законом України (як це було у випадку Транспортної та Екологічної стратегій України), а не Розпорядженням Кабінету Міністрів, як це було у випадку попередніх версій стратегії. В той же час, в разі затвердження проекту окремим Законом, документ має містити основні напрямки реформування енергетичного сектору та «Дорожню карту» виконання без зазначення прогнозних балансів споживання паливно-енергетичних ресурсів та цільових показників розвитку секторів енергетичного комплексу.

Коментарі та пропозиції до проекту Енергетичної стратегії України на період до 2035 року