НЕЦУ пропонує свій огляд та коментарі до проекту Енергетичної стратегії України до 2035 року, опублікованої на сайті Міненерго 19 грудня 2016 р. Енергостратегія є документом загальнонаціонального значення, який має визначати конкретні кроки для сталого розвитку енергетичного сектору України. Він має стати основою для розробки інших дотичних стратегічних документів (національних планів з відновлювальної енергетики та енергоефективності після 2020 р. та інших), замінивши застарілу та неактуальну Енергетичну стратегію України від 2013 року.

Аналіз НЕЦУ свідчить про те, що запропонований Міністерством проект нової Енергетичної стратегії має бути обов’язково допрацьований і не може бути прийнятий у запропонованому вигляді, хоча й містить чимало позитивних моментів.

Документ зокрема передбачає подовження терміну експлуатації атомних енергоблоків, переведення деяких теплових станцій з газу на вугілля, будівництво нових великих ГЕС та ГАЕС та відтермінування регулювання з екології для вугільних енергоблоків. Розвиток же “зелених” джерел енергії, процес децентралізації енергетики та розвиток систем акумулювання енергії відкладається майже на 10 років.  Вказані плани у документі практично не обґрунтовані: в тексті відсутні посилання на будь-яку аналітику, статистику чи результати моделювання розвитку сектору.

У своїх коментарях та пропозиціях НЕЦУ пропонує чітко визначити довгострокову мету розвитку енергетики країни до 2050 року – повну відмову від викопного палива в електроенергетиці та перехід на 100 % відновлювальної енергетики. Орієнтиром мають слугувати Паризька угода, інші міжнародні зобов’язання України (у тому числі, у рамках Договору про Енергетичне Співтовариство, Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом), Енергетична стратегія Європейського Союзу до 2050 року, а також Пакет зі стійкої енергетичної безпеки Європейського Союзу.

Завантажити документ:

Коментарі та пропозиції НЕЦУ до проекту Енергетичної стратегії України на період до 2035 року (PDF)