Метою даного звіту є аналіз негативних соціально-економічних та екологічних наслідків від видобутку та споживання вугілля.

Особлива увага приділена проблемі викидів парникових газів та підходам до зниження цих викидів.

В першому розділі наведено загальний огляд вугільної промисловості України, зокрема, відомості щодо видобутку та споживання вугілля, експорту та імпорту, структуру власності вугільнодобувних підприємств, а також інформацію щодо технічного стану та аварійності на шахтах.

В другій частині розглянуто економічні аспекти вугільного сектору, а саме, співвідношення собівартості та ціни на вугілля, проблему нерентабельності сектору та державного субсидування.

Третій розділ сфокусовано на соціальних та екологічних проблемах що виникли у вугледобувних регіонах.

В четвертому розділі обраховано викиди парникових газів від видобутку та споживання вугілля та зростання цих викидів внаслідок збільшення частки вугілля у паливно-енергетичному балансі України, відповідно до базового сценарію енергетичної стратегії.

В п’ятому розділі обґрунтована необхідність зниження субсидування галузі та наведені основні підходи для ефективної державної політики зі зниження викидів парникових газів, зокрема, податок на викиди СО2 та система торгівлі викидами. Крім того, наведені рекомендації щодо вдосконалення енергетичної політики та стратегічного розвитку вугільної промисловості.

Висловлюємо сподівання, що відповідальні органи державної влади візьмуть до уваги висловлені пропозиції. Також вважаємо, що даний звіт буде корисним для роботи громадських організацій.

Автор: Огаренко Юлія, 2010.

Проблеми вугільної промисловості України та викиди парникових газів від видобутку й споживання вугілля Проблеми вугільної промисловості України та викиди парникових газів від видобутку й споживання вугілля

Англійською:

Problems of Ukraine’s coal sector and greenhouse gas emissions from coal mining and consumption Problems of Ukraine’s coal sector and greenhouse gas emissions from coal mining and consumption