НЕЦУ бере участь в ініціативі «Розвиток відновлюваної енергетики та створення балансуючих потужностей – аналіз викликів для стійкості енергосистеми України в розрізі досягнення енергетичних та кліматичних цілей», де основною метою є аналіз можливостей розвитку балансуючих потужностей як ключової умови «Зеленого» переходу України та збільшення частки відновлюваної енергетики, і надання якісних рекомендацій галузевим стейкхолдерам для вирішення причини сучасної кризи в розвитку ВДЕ.

Європейсько-українське енергетичне агентство планує реалізацію ініціативи згідно наступного плану:

  • аналіз міжнародного досвіду економічної та правової моделі розвитку балансуючих потужностей, досвід країн регіону Східного партнерства;
  • опитування міжнародних та українських фінансових інституцій, щодо необхідних критеріїв підгалузі балансування для підвищення надійності та привабливості для інвестування;
  • підсумки дослідження та надання рекомендацій щодо можливостей розвитку балансуючих потужностей в Україні;
  • оцінка перспектив розвитку сонячної та вітрової генерації в Україні з врахуванням екологічних критеріїв, що буде здійснюватися Національний екологічний центр України (fb) (НЕЦУ).

Обґрунтування. Зважаючи на те, що частка виробництва електричної енергії із ВДЕ в загальній енергетичній системі вже на сьогодні складає 5,5%, а потенціал України до розвитку відновлюваної енергетики значно більший, враховуючи взяті на себе міжнародні зобов’язання та технічну потребу, через те, що через деякий час, старі атомні та теплові енергоблоки будуть виводиться з експлуатації, і є необхідність їх заміщення або імпортом, або будівництвом власної генерації. Саме тому для України немає іншого варіанту, як нарощувати потужності власної генерації електричної енергії з ВДЕ. ВДЕ себе виправдали в усьому світі як безпечні для навколишнього середовища технології, які мають значні переваги також в значно нижчих капітальних витратах для будівництва електростанцій як сонячних чи вітрових, а також з надзвичайно малими операційними витратами для утримання таких станцій та їх утилізації в майбутньому.

Міністерство енергетики України заявили, що об’єднана енергетична система України не здатна прийняти зростаючу кількість електричної енергії з відновлюваних джерел енергії як вітер, сонце, біо-енергетика (далі у тексті ВДЕ) через технічні причини. Міністерство енергетики в березні 2019 року озвучило, що вирішити технічну проблему для збільшення частки ВДЕ можливо шляхом збільшення гнучкості енергетичної інфраструктури, що в свою чергу, окрім іншого, можливо з допомогою будівництва балансуючих потужностей. Державний Регулятор (НКРЕКП) затвердив Звіт з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей 2019 (Звіт). У Звіті окрім іншого, зазначено, що для забезпечення інтеграції потужностей відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в прогнозних обсягах в максимально стислі строки, тобто вже в 2021 році необхідне впровадження не менш 4 ГВт балансуючих потужностей для підвищення гнучкості енергетичної системи України (2 ГВт високоманеврових потужностей та 2 ГВт технологій, що здатні до накопичення енергії).

За висновками міжнародних фінансових установ сектор ВДЕ в Україні не є надійним, оскільки відсутній механізм повернення інвестицій. Незважаючи на те, що рівно рік назад Кабінет Міністрів України затвердив Порядок проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності та виконання заходів з управління попитом (Постанова від 10 липня 2019 р. № 677) – далі Постанова, проте досі даний порядок не є життєздатним та привабливим для інвесторів. За результатами ініціативи ми плануємо надати якісні рекомендації від громадянського суспільства щодо можливостей розвитку балансуючих потужностей як ключової умови «Зеленого» переходу України та збільшення частки відновлюваної енергетики.

Над ініціативою будуть працювати:

Олександра Гуменюк – кандидат економічних наук, директор Європейсько-українського енергетичного агентства, що професійно досліджує проблемні питання сектору відновлюваної енергетики та веде політичний діалог з владою.

Руслан Гаврилюк – голова Національного екологічного центру України. Професійні інтереси: охорона підземних вод від техногенного забруднення, формування та трансформація нафтохімічного забруднення геологічного середовища, методи його ліквідації, моніторинг довкілля, відновлювальна енергетика, довкільні впливи об’єктів гідроенергетики, поводження та управління відходами, військова екологія, урбоекологія, збалансований розвиток геологічної галузі, екологічна політика та ін.

Цільова аудиторія – представники державної влади – Міністерство енергетики України, НКРЕКП (державний регулятор енергетичної політики), Комітет ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

На нашу думку цільова аудиторія ініціативи недостатньо приділяє уваги проблемі і ми маємо на меті проявити активність з нашого боку, щоб це виправити.