Одною з головних проблем збереження дикої природи є фрагментація природних ландшафтів і перетворення цілісної природи на невеличкі розрізнені острівці. Декілька десятиріч тому природоохоронна наука запропонувала створення загальноєвропейської екологічної мережі. Ідея була широко підтримана і стала одним з пріоритетів європейської природоохоронної політики та одним з головних інструментів збереження біорізноманіття. В останні два десятиріччя в Україні також проводиться певна робота зі створення національної екологічної мережі та її окремих складових (як елементів національної екомережі, так і схем екомереж нижчого рангу), яка має бути частиною загальноєвропейської мережі.

В даній публікації розглядаються лише декілька основних проблем – адміністративно-бюрократичний підхід до створення екомережі, значний дефіцит даних про біорізноманіття України, а також об’єктивні методологічні труднощі, які мають місце при створенні екомережі.

Розробка та видання посібника є ініціативою групи експертів НЕЦУ та Інституту зології ім. І. І. Шмальгаузена НАНУ.

Костюшин В. А., Василюк О. В., Коломицев Г. О. Індикативна схема екологічної мережі басейну р. Південний Буг та методичні підходи до створення національної екомережі України. – Київ: Інституту зології ім. І. І. Шмальгаузена НАНУ, Національний екологічний центр України, 2011. – 28 с.

Індикативна схема екологічної мережі басейну р. Південний Буг та методичні підходи до створення національної екомережі України