Національний екологічний центр України взяв участь у підготовці громадської оцінки національної екологічної політики України (ГОЕП). 25 грудня Робоча група з підготовки ГОЕП представила результати громадської оцінки української екологічної політики за період 2003-2011. 29 грудня текст Щорічної доповіді «Громадська оцінка національної екологічної політики» (ГОЕП) оприлюднено на веб-сайті Мінприроди.

Ознайомитись з ним можна за таким посиланням: http://www.menr.gov.ua/content/article/11791.

Заслуговує на особливу увагу екологічної спільноти той факт, що не зважаючи на доволі критичний зміст доповіді, Мінприроди все одно розмістило її на сайті. Сподіваємося, що такий крок демонструє, серед іншого, бажання діалогу і співпраці з перетворення рекомендацій доповіді у відповідні НПА, у руслі євроінтеграційних устремлінь України.

Безпосередня робота з підготовки ГОЕП велася інтенсивно і напружено. На виконання важливих зобов’язань, зокрема індикатору 5 в рамках Угоди про фінансування між Україною та ЄС стосовно секторальної бюджетної підтримки впровадження стратегії державної екологічної політики була утворена Робоча група з підготовки Щорічної доповіді НУО (ЩД НУО) “Громадська оцінка національної екологічної політики” за 2011 рік (включаючи аналіз за період з 2003 року)» – ГОЕП. До складу цієї Робочої групи входять ключові автори та координатори громадських обговорень, яким представники екоспільнот висловили свою довіру як експертам з чіткими демократичними переконаннями і авторитетом серед широких кіл громадськості.

Голова Робочої групи з підготовки Щорічної доповіді Олена Кравченко (МБО «Екологія – Право – Людина») зазначає:

«Нашим завданням було залучити якомога ширші кола екоспільнот до неупередженого аналізу управлінських дій відповідальних за екологічну безпеку державних органів та посадовців водночас і експертами, визнаними в спільноті громадських екологічних організацій, і широкими колами екологічних активістів. І метою такої громадської оцінки повинно стати привернення суспільної уваги і до позитивних зрушень в екополітиці, і до виявлених громадськістю суттєвих недоліків, коли управлінські дії можуть йти врозріз з чинним законодавством, суспільними вартостями та громадською думкою, призводячи до марнування суспільних ресурсів та погіршення стану екологічної безпеки.»

РГ з підготовки ГОЕП розробила структуру даної доповіді, наповнила структуру робочими матеріалами і залучила всіх зацікавлених представників з екоНУО до широкого обговорення, до спільного написання доповіді екоспільнотами. РГ з підготовки ГОЕП створила демократичну платформу з обговорення робочих матеріалів доповіді та їхнього вдосконалення екоНУО. Як зазначив головний редактор Щорічної доповіді Віктор Мельничук (ВГО «Національний екологічний центр України»): «За грудень місяць 2012 року відбулися 5 регіональних обговореннях, до яких долучились 220 чоловік з 200 організацій. Загалом РГ з підготовки ГОЕП отримала понад 600 коментарів, пропозицій, значна частина яких увійшла до тексту доповіді. Нам вдалося створити великий потужний колектив авторів, який по суті складався з широких кіл представників екоНУО з усіх куточків країни.»

Доповідь представляє громадський доволі гострий аналіз управлінської діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, спрямованої на узгодження природокористування з інтересами екологічної безпеки за період 2003-2011 років. Крім того, в Доповіді відображені і основні тенденції екополітики 2012 року. Окрім того, варто зазначити, що Щорічна доповідь є комплексним бачення екологічної політики ЦОВВ в цілому і Мінприроди України зокрема. І ця обставина є вкрай важливою з огляду на регулярні зміни керівництва, штату та векторів роботи в царині екополітики, що призводить до втрати інституційної пам’яті, спадковості ЦОВВ.

РГ з підготовки ГОЕП сподівається, що дана доповідь започаткує конструктивний діалог між екоспільнотами з великим експертним досвідом і наявністю інституційної спадковості та Мінприроди. Хочемо вірити, що презентація Доповіді, яка проходила в стінах Мінприроди, та зібрала біля 90 чоловік, не нарахувала великої кількості серед присутніх представників міністерства лише тому, що знову таки відбулися чергові ротації в керівному складі. Втім маємо надію, що бодай така важлива частина доповіді, як рекомендації, не пройде повз увагу вже оновленого складу Мінприроди, адже рекомендації щодо покращення ситуації можуть бути використані як основа для розвитку діалогу громадськості з представниками влади.

За додатковою інформаціє звертайтеся:

Олена Кравченко,
голова РГ з підготовки ГОЕП,
виконавчий директор МБО «Екологія – Право – Людина»
email: okravchenko@epl.org/ua
Тел.: 067 – 648 – 07 – 21

Віктор Мельничук,
головний редактор з підготовки ГОЕП,
член Ради ВГО «Національний екологічний центр України»
email: viktor.p.melnychuk@gmail.com
Тел.: 097-490-40-69