В збірнику публікуються тези Горбуновських читань «Екологічний стан і здоров’я жителів міських екосистем». Висвітлюються питання загострення проблем екологічної безпеки міських екосистем, адаптації жителів міст та міських біогеоценозів до глобальної зміни клімату, забруднення атмо-, гідро-, та літосфери, культурні константи, тощо. Значна частина зібрання присвячена гігієнічним аспектам формування здорового способу життя у міському середовищі та клінічним особливостям перебігу ряду захворювань.

Завантажити:

Екологічний стан і здоров`я жителів міських екосистем: Горбуновські читання 2016 (PDF)