Глобальне потепління та зміна міжнародного інвестиційного кліматуСвітовий рух  за припинення субсидування викопного  палива досяг перших вагомих результатів. Цього місяця Світовий банк, а за ним і Європейський інвестиційний банк, зробили перші кроки на шляху до ліквідації практики підтримки індустрії викопного палива коштом платників податків. Зроблених кроків все ще не достатньо для утримання зростання глобальної температури в межах 2°C. Ряд політиків та громадські активісти вимагають ще більш жорстких обмежень на державну підтримку індустрії викопного палива, зокрема від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), який наразі «тягнеться у хвості» і все ще не ввів реальних обмежень на інвестування у викопне паливо.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) у спеціальному звіті попередило, що 2/3 всіх відомих викопних видів палива, повинні бути залишені в землі, якщо світ бажає втримати зростання глобальної температури нижче порогу в 2°C, після якого зміна клімату може стати катастрофічною і незворотною.

Проте у доповіді британської неприбуткової організації Carbon Tracker Initiative, вказується що, незважаючи на численні попередження, в минулому році 674 млрд. доларів було направлено на пошук і розробку нових запасів викопного палива. Компанії продовжують слідувати старій бізнес-моделі, заснованій на припущенні, що й надалі не буде ніяких обмежень на викиди парникових газів.

Результати моделювання проведеного Carbon Tracker Initiative та Міжнародним енергетичним агентством показали, що обмеження глобального потепління на рівні 2°C  загальний об’єм світових викидів вуглекислого газу (CO2) до 2050 року не повинен перевищити від 565 до 886 гігатонн (гт) – це так званий «вуглецевий бюджет» планети. При цьому припускається, що викиди інших парникових газів (наприклад, метану та закису азоту) залишатимуться високими. Проте цей бюджет складає лише малу частину від того об’єму викидів, що може утворитися при спаленні відомих світових запасів викопного палива і який становить 2 860 гт CO2. Практично це означає що тільки 20% від загального об’єму запасів викопного палива можна спалити до 2050 року. В результаті світова економіка вже стикається з проблемою ліквідності активів, вкладених у викопне паливо. Ця проблема буде лише погіршуватися якщо будуть збережені тенденції старої інвестиційної політики, яка і створила цю загрозливу «вуглецеву бульбашку». Carbon Tracker попереджає, що більше 2/3 покладів викопного палива стануть «негорючими», коли вступлять в силу проголошені в ЄС та США плани по боротьбі зі зміною клімату, в результаті чого можлива девальвація активів викопного палива і величезні втрати ринку.

25 червня президент США Барак Обама зробив в Джорджтаунському університеті визначальну промову про національний план дій по боротьбі зі зміною клімату, закликавши громадян СШАпереконувати всіх, хто приймає відповідні рішення, у необхідності зменшувати викиди вуглекислого газу, сприяти своїм громадам у впровадженні більш раціональних практик, інвестувати в «зелені технології» та вилучати кошти з індустрії викопного палива.

Закликавши банки розвитку припинити фінансування викопного палива, кліматичний комісар ЄС Конні Хедегаард стала ще однією вагомою політичною фігурою, яка підтримала рух за припинення субсидіювання індустрії викопного палива в Європі. У передмові до нової доповіді, присвяченої кредитній політиці банків розвитку, Хедегаард зазначала, що хоче, щоб Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Світовий банк “взяли на себе провідну роль в усуненні суспільної та державної підтримки викопного палива”.

Хоча  всі три банки мають програми, націлені на стимулювання кредитування відновлюваних джерел енергії та підвищення енергоефективності, на практиці індустрія викопного палива продовжує користуватися їх підтримкою. Між 2007 і 2011, ЄІБ інвестував 15 млрд. євро у проекти з видобутку викопного палива в порівнянні з 14,8 млрд. євро у відновлювані джерела енергії. Аналогічно близько половини з 6,7 млрд. євро1 «енергетичного портфоліо» ЄБРР у 2006-2011 роки було інвестовано у викопне паливо. Беручи до уваги вагомість колективного щорічного розміру кредитування цих банків, що складає 130 мільярдів євро, Хедегаард заявила, що банки розвитку повинні «подавати приклад, шляхом обмеження можливостей для фінансування вугілля, найбільш руйнівного викопного палива, та вимагати більшої прозорості у звітності по викидам».

16 липня Світовий банк завершив трирічний процес перегляду своєї енергетичної стратегії і опублікував нові Директиви енергетичного сектору, оголосивши що банк надалі буде обмежувати фінансування проектів пов’язаних з вугіллям, найбруднішим з усіх видів викопного палива.

А 23 липня ЄІБ оголосив про введення нових критеріїв, які будуть виключати кредитування вугільних проектів. ЄІБ – найбільша у світі урядова фінансова установа – встановлює стандартне обмеження викидів (Emissions Standard Performance, EPS) для нових енергетичних проектів на рівні не більше 550 грамів вуглекислого газу на кіловат-годину (CO2/kWh) виробленої електроенергії, що ефективно виключає підтримку брудних електростанцій на кам’яному та бурому вугіллі. Вони стверджують, що цей ліміт відображає «існуючі національні зобов’язання та зобов’язання ЄС щодо обмеження викидів вуглекислого газу», але деякі з директорів, присутніх на засіданні наполягали на ще більш високому стандарті в 450 CO2/kWh. Екологічні групи, зокрема Counter Balance та CEE Bankwatch Network також висловили стурбованість з приводу двох виключень в новому стандарті, що можуть стати лазівками для брудних проектів. Згідно цих виключень можливе фінансування нових вугільних електростанцій, якщо вони сприяють або «підвищенню енергетичної безпеки» в ЄС або «боротьбі з бідністю і стимулюванню економічного розвитку» за межами ЄС. Рада директорів наразі проводить процес уточнення цих винятків, щоб вони не зірвали зусилля щодо ліквідації кредитування вугільних електростанцій.

Зараз увага європейських громадських активістів прикута до ЄБРР, що сьогодні розпочинає консультації з приводу своєї нової енергетичної стратегії. Bankwatch та Counter Balance оцінюють чернетку енергетичної стратегії ЄБРР як таку, що дуже слабо лімітує можливості для фінансування банком викопних палив. Активісти вимагають у банку значних доопрацювань, зокрема введення цілей по зниженню викидів СО2 та встановлення конкретних амбітних цілей по підтримці банком відновлюваної енергетики та проектів з підвищення енергоефективності. Неурядові організації з усіх країн, яким цей банк надає кредити (включаючи Україну) також повинні використати всі наявні можливості для впливу на нову енергетичну політику ЄБРР.

Оновлена  Енергетична стратегія України  до 2030 року2 робить ставку на вугільну (а також атомну) енергетику. ЄБРР є найбільшим фінансовим інвестором в Україні, а енергетичний сектор – один із пріоритетних напрямків інвестування, тому за відсутності змін у енергетичній стратегії ЄБРР ймовірною є поява прямих інвестицій банку як у видобуток вугілля, так і будівництво нових блоків теплоелектростанцій.

НЕЦУ  закликає всі неурядові організації, яким не байдужа проблема глобальної зміни клімату, взяти участь у  процесі консультацій щодо нової  енергетичної політики ЄБРР. Термін подання  коментарів: до 30 вересня 2013 року. Консультаційні зустрічі для нашого регіону відбудуться  у Москві, 6 вересня 2013.

Чернетка  стратегії (на жаль, лише на англійській) опублікована на сайті ЄБРР: http://www.ebrd.com/pages/sector/powerenergy/policy.shtml

За  більш детальної інформацією  щодо позиції  НЕЦУ та СEE Bankwatch Network з  цього питання, а також з питаннями  координації у підготовці коментарів, звертайтесь:

Ірина Головко,
координатор кампаній СEE Bankwatch Network  в Україні  
iryna@bankwatch.org

Олег  Савицький,
координатор програми з екологізації енергетики НЕЦУ 
savitsky@necu.org.ua.

1 За даними CEE Bankwatch Network, міжнародної громадської організації, що веде моніторинг діяльності банків розвитку; 
http://bankwatch.org/bwmail/52/revealed-ebrd-climate-crimes-rising

2 Згідно останньої доступної громадськості версії чернетки від  березня 2013 року. Остаточний варіант поки що не затверджено.