effecience-fund

НЕЦУ та експерти робочої групи з питань фінансування енергоефективності в будівлях підготували свої пропозиції до проекту Статуту Державної спеціалізованої фінансової установи «Фонд енергоефективності», що розроблений Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження.

У разі його створення, «Фонд енергоефективності» буде фінансово підтримувати заходи з енергоефективності і, таким чином, стимулюватиме більш розумне поводження з енергоресурсами. Свого часу схожі фонди були засновані у країнах Центральної та Східної Європи, щоб впроваджувати державні механізми підтримки «зелених» проектів.

Ретельно проаналізувавши досвід створення та роботи екологічних і енергоефективних фондів шести сусідніх країн: Болгарії, Молдови, Польщі, Румунії, Хорватії та Чехії, експерти НЕЦУ та інших організацій дійшли висновку, що Фонд енергоефективності в Україні має керуватися низкою принципів, основним з яких є прозорість у розпорядженні фінансовими ресурсами. Також установа має забезпечити об’єктивність у прийнятті рішень та надавати всім заявникам рівні шанси у конкурсах Фонду.

«Ці принципи мають бути прописані у Статуті «Фонду енергоефективності», а їх дотримання – ретельно відстежуватися. Це допоможе забезпечити більш широку довіру до Фонду з боку громадськості та міжнародних організацій. Окрім цього, у довгостроковій перспективі можливо розширити коло повноважень Фонду щодо проектів з відновлюваних джерел енергії та втілення інших екологічних проектів, не фокусуючись лише на питаннях енергоефективності», – коментує експерт НЕЦУ з енергозбереження Анна Шумейко.

У коментарях НЕЦУ до проекту Статуту «Фонду енергоефективності» йдеться про прозорість роботи цього органу. Зокрема, експерти радять, щоб члени Правління та Наглядової Ради Фонду обиралися на демократичних засадах за чітко визначеними критеріями, а у складі Наглядової Ради мають бути присутні представники головних органів законодавчої та виконавчої влади, донорських організацій, приватного сектору та громадськості.

Також у НЕЦУ наголошують, що заснування «Фонду енергоефективності» має стати загальнонаціональною метою, яку необхідно досягти найближчим часом. Створення такої фінансової структури, побудованої за найкращими міжнародними принципами, зробить ринок енергоефективності та відновлювальних джерел енергії більш привабливим для іноземних і внутрішніх інвесторів, допоможе повернути довіру до державних інституцій і сприятиме оновленню житлового комплексу та енергетичної системи країни.