НЕЦУ та РПР збирають експертні пропозиції щодо Фонду енергоефективності

Реанімаційний Пакет Реформ спільно з Національним екологічним центром України збирають експертні коментарі та пропозиції щодо створення Фонду енергоефективності.

Міністерство регіонального розвитку заявило про наміри створити Фонд енергоефективності та нещодавно опублікувало його розгорнуту концепцію. Реанімаційний Пакет Реформ підтримує необхідність створення Фонду енергоефективності, водночас визнаючи необхідність доопрацювання концепції його роботи та врахування пропозицій експертів.

За ініціативи енергетичної групи РПР, НЕЦУ та Мінрегіону, створена опитувальна форма для збору експертних коментарів, питань та пропозицій до зазначеної концепції: https://goo.gl/2vHfnS. Опитувальна форма відкрита для додавання до неї нових коментарів, питань та пропозицій до 25 березня 2016 р.

Результати будуть опубліковані і всі зауваження передані до Міністерства регіонального розвитку для поліпшення запропонованої концепції.

Для довідки

Механізми державної фінансової підтримки, до котрих належить і Фонд, дозволять фінансово стимулювати підвищення енергоефективності житла українських громадян. Це дозволить зменшеншити кількість споживаних енергоресурсів, що в свою чергу призведе до зменшення витрат громадян на енергію (перш за все теплову) та зменшення витрат державного бюджету на субсидії.

Наявність механізму державної фінансової підтримки енергоефективних проектів є вимогою Директив Євросоюзу (зокрема, Директиви 2012/27/ЄС “Про енергоефективність”), які Україна також зобов’язалася імплементувати. Так, у низці країн ЄС задля забезпечення сталого фінансування модернізації будівель та досягнення довгострокових державних цілей зі зниження енергоспоживання були створені державні фонди енергоефективності.

В Україні на даний момент діє лише одна програма підтримки енергоефективних заходів у житловому секторі. Програма, хоча і є популярною серед населення, спрямована не на комплексну модернізацію житлового фонду, а на окремі енергоефективні заходи. Окрім того, її ефект з точки зору економії енергії важко оцінити та планувати