Марушевський Г. Б. Етика збалансованого розвитку: Монографія. – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2008. – 440 с.

У монографії викладено основи етики збалансованого розвитку. Концепцію збалансованого розвитку розглянуто як один з можливих варіантів розвитку суспільства, що наголошує на необхідності гармонізувати ставлення суспільства до природи. Виділено головні морально-етичні проблеми людства. Проведено реконструкцію соціокультурної еволюції моралі та визначено домінуючі у сучасному суспільстві моральні принципи. Проаналізовано розвиток філософських і релігійних уявлень про етичні принципи ставлення людини до природи. Сформульовано принцип неруйнування-творення, який може слугувати об’єктивним критерієм для етичної оцінки рішень, що впливають на довкілля. Приділено увагу етичним аспектам політики розвитку і розглянуто головні принципи збалансованого розвитку. Проаналізовано проблеми переходу України до збалансованого розвитку і запропоновано стратегічні пріоритети політики збалансованого розвитку.

Монографія розрахована на широке коло читачів, в першу чергу представників громадських екологічних організацій, викладачів і студентів різних напрямів навчання. Буде корисною політикам, працівникам природоохоронних установ, представникам органів центральної і місцевої влади, всім небайдужим до стану довкілля та проблем розвитку.

Етика збалансованого розвитку
Етика збалансованого розвитку