В Україні розпочався процес перегляду документу «Енергетична стратегії України до 2030 року», прийнятого в 2006-му році. Громадськість, науковці і експерти з енергетики вже давно вимагали внести зміни до даного документу оскільки він не відповідає засадам збалансованого розвитку й світовим тенденціям. В той час коли в інші країни намагаються скоротити споживання енергетичних ресурсів й великими темпами розвивають альтернативні джерела енергії, український уряд планує збільшувати в рази споживання енергетичних ресурсів, а також будувати нові ядерні та вугільні енергоблоки.

Запропоновані зміни до державної енергетичної стратегії, які підготовлені Фондом «Ефективне управління» все одно не дозволять Україні вирішити енергетичні проблеми країни.

Національний екологічний центр України підготував свої пропозиції змін та доповнень до документу «Оновлення Енергетичної стратегії України на період до 2030 р., який було надіслано до Громадської ради при Мінприроди України 28 квітня 2011 року»:

Пропозиції НЕЦУ щодо проекту змін до Енергостратегії

Оскільки попередній документ покриває лише 12% енергобалансу країни (лише сектор електроенергетики), то НЕЦУ також підготував своє бачення стратегії розвитку всієї енергетичної галузі України:

Позиція НЕЦУ по Енергостратегії