Експертами Національного екологічного центру України підготовлена публікація “Проблеми забруднення атмосферного повітря при експлуатації аеропортів цивільної авіації”, в якій проаналізовано сучасний стан і наведені основні результати досліджень проблеми забруднення довкілля повітряними суднами цивільної авіації в Україні. Авторами визначені і ситематизовані основні прогалини законодавства в цій галузі, зокрема відсутність в Україні якісної нормативної регламентації процедури моніторингу довкілля в районі аеропортів, відсутність законодавчої бази для його запровадження відповідно до кращих світових стандартів, необхідності імплементації в національне законодавство стандартів ІCАО стосовно екологічної безпеки аеропортів.

Завантажити брошуру: Проблеми забруднення атмосферного повітря при експлуатації аеропортів цивільної авіації