В Києві, 15 травня 2008 року о 15-тій годині, в залі Верховної Ради України за адресою Київ, вул. Банкова 6-8, розпочнуться громадські слухання «Екологічна безпека в аспекті перспективного розвитку енергетики України».

Громадські слухання проводяться на підставі Постанови КМУ від 15 жовтня 2004 р. № 1378 «Деякі питання щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», Указу Президента України № 1276/2005 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», Наказу № 168 від 18.12.2003 Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Про затвердження Положення про участь громадськості у прийнятті рішень у сфері охорони довкілля».

Громадські слухання ініціює Комітет Верховної Ради України з питань паливо-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки за пропозицією громадських рад при Міністерстві палива та енергетики України і при Міністерстві охорони навколишнього природного середовища України.

На громадських слуханнях будуть розглядатися питання екологічної безпеки в Україні, які стосуються всіх складових виробництва і споживання електричної та теплової енергії з позицій власності та капіталовкладень через призму енергоефективності та енергозбереження при моделюванні різних варіантів перспективного розвитку енергетики.

До дискусії запрошуються депутати, урядовці, науковці, фахівці, представники неурядових організацій.

Громадські слухання підтримують:

 • Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;
 • Рада національної безпеки та оборони України;
 • Міністерство палива та енергетики України;
 • Міністерство охорони навколишнього природного середовища України;
 • Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів;
 • Національна комісія регулювання енергетики України;
 • Державний комітет ядерного регулювання України;
 • Міністерство з питань житлово-комунального господарства України;
 • Інститут сталого розвитку ім. Володимира Вернадського.

Тематика громадських слухань:

 1. Екологічна безпека як складова національної безпеки України.
 2. Виконання Україною міжнародних зобов’язань, визначених:
  • Оргуською конвенцією, як інструментом екологізації державної політики;
  • Стокгольмською конвенцією про стійкі органічні забруднювачі;
  • Кіотським протоколом — міжнародною угодою про обмеження викидів в атмосферу парникових газів.
 3. Зменшення техногенного навантаження на навколишнє природне середовище підприємствами паливно-енергетичного комплексу України.
 4. Впровадження на підприємствах паливно-енергетичного комплексу України Європейських стандартів щодо граничних рівнів шкідливого впливу на довкілля.
 5. Структура виробництва та споживання електричної та теплової енергії з позиції екологічної безпеки.
 6. Перспективи подальшої експлуатації енергетичних об’єктів з позиції екологічної безпеки.
 7. Галузева система моніторингу екологічних показників роботи енергетичних об’єктів.
 8. Використання водних ресурсів в енергетичній сфері з позиції екологічної безпеки.
 9. Підвищення екологічної безпеки за рахунок впровадження альтернативних та поновлювальних джерел енергії.
 10. Екологічна безпека в енергетиці з позицій власності та капіталовкладень.
 11. Аспекти стимулювання раціонального використання природних ресурсів.
 12. Удосконалення природоохоронного законодавства в частині оптимізації кількості і підвищенні якості нормативно-правових актів.

Якщо Ви бажаєте взяти участь у слуханнях, зареєструйтеся за телефонами 8 (044) 453-47-96, 8 (044) 456-13-38, або адресою електронної пошти info@mama-86.org.ua, вказавши ПІБ, кого Ви будете представляти (себе, групу громадян, організацію), та контактні телефон і адресу електронної пошти.

mama-86.org.ua