Людство і Україна на порозі 3 – го тисячоліття зустрілися з новими викликами: деградація і вичерпання природних ресурсів; зміна клімату та руйнування первинної біосфери; інтенсифікація транспортних потоків та загрози, пов’язані із розвитком енергетики, в т.ч. відновлюваної, технологій. В той же час, загострилися проблеми, пов’язані з забрудненням довкілля, старінням інфраструктури та об’єктів енергетики і промисловості, видобутком руд та вуглеводнів, інтенсифікацією агродіяльності, деградацією екосистем. Ці виклики загрожують в найближчій перспективі увійти в кожен дім і фундаментальним чином міняють наші уявлення про безпеку. Метою даної записки є конденсоване визначення стану довкілля та завдань щодо кардинального поліпшення ситуації на засадах екосистемного підходу новим керівництвом Мінприроди, а також втілення наближення підходів екополітики та практики в Україні із країнами Євросоюзу.

Автори проекту – Ярослав Мовчан, Богдан Проць, Олена Кравченко, Олексій Василюк.

Повний текст публікації:
Довкілля і екополітика: загрози, завдання та план дій (контекст національної безпеки)