Київ, 4 серпня 2008: 52 природоохоронні організації закликали уряди України, Румунії, Угорщини та Словаччини до негайних заходів з припинення забруднення річкових басейнів Дунаю і Тиси, пов’язаних з гірничо-видобувною промисловістю цих країн.

Екологи закликали провести очистку гарячих точок у Карпатському басейні відповідно до рекомендацій експертних органів ЄС та Програми ООН з навколишнього природного середовища (UNEP).

Представники громадськості також наголосили на тому, що не варто затверджувати плани розробки нових шахт, поки не буде проведена очистка вже існуючих гарячих точок і будуть прийняті ефективні законодавчі акти. Вони також запропонували заборонити використання ціанідів у гірничо-видобувній галузі Румунії, Угорщини, Словаччини та України

Останній викид солей важких металів, відбувся в Румунії наприкінці минулого тижня (26/27 липня 2008 року), свідчить про вразливість гірничо-видобувної промисловості до надзвичайних природних умов, які регулярно повторюються. З 2000 року періодичні витоки забруднених вод з місць видобутку відбувалися у різному масштабі, що свідчить про неефективність чинних превентивних регуляторних норм. Такі викиди забруднюють важливі водні артерії, загрожують здоров’ю населення та отруюють навколишнє середовище.

«Якщо на рівні економіки держави повністю обрахувати всі витрати на компенсації країнам, що постраждали (у басейні Тиси та Дунаю), подолання наслідків таких викидів та шкоду, завдану довкіллю і здоров’ю людей, технології ціанідування на золоторудниках в сусідніх нам країнах, стали б очевидно збитковими,» – вважає Ігор Сіренко, Голова Національного екологічного центру України.

Існує декілька крупномасштабних комерційних пропозицій проектів підприємств, які матимуть потенційний вплив на Карпатський басейн. Зокрема, пропозиції підприємств у Розії Монтана (Румунія), Сертей (Румунія), Кремниця (Словаччина) та Мужієвський золоторудник (поблизу м. Берегове, Закарпатської обл., Україна). В проектних пропозиціях не передбачені заходи на випадок надзвичайних погодних умов, а тому вони становлять значну небезпеку для сучасної складної ситуації.

Текст звернення ви знайдете за посиланням:
http://www.necu.org.ua/prypynit-zabryudnennya-richok/

За додатковою інформацією, звертайтеся:

Владлена Марцинкевич
Національний екологічний центр України
(044) 5070617
vladlena at bankwatch.org