8 лютого 2005 року Кабінет міністрів України провів громадські слухання з питань ефективного використання енергетичних ресурсів в Україні. І хоча критику викликає сама процедура підготовки та проведення заходу, обурення викликає інший факт.
На цих слуханнях Прем’єр міністр України Юрій Єхануров заявив, що в України немає іншого вибору, крім розвитку ядерної енергетики. У цьому контексті він також висловив жаль з того приводу, що українці й досі не розуміють, що демократія, це не коли всі говорять одночасно кожний своє, а коли меншість дисципліновано підкоряється більшості.

“ЕКОЛОГІЧНІ ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ КАТЕГОРИЧНО ЗАЯВЛЯЮТЬ: ЯДЕРНИЙ ВИБІР УКРАЇНИ ВІД ІМЕНІ НАРОДУ РОБИТЬ МЕНШІСТЬ, ЯКУ СКЛАДАЄ КУПКА УКРАЇНСЬКИХ БЮРОКРАТІВ НА ЧОЛІ З ПОТУЖНИМ ПРОАТОМНИМ ЛОБІ!

“Проект Стратегії розвитку паливно-енергетичного комплексу України до 2030 року не проходив широкого громадського обговорення, а уряд уже вважає справу вирішеною! Рішення про будівництво нових реакторів на батьківщині Чорнобиля повинно прийматися тільки після широкого і ґрунтовного громадського обговорення, а не у вузькому колі спеціалістів, нехай вони й називають себе «громадськістю»!” – обурюється президент всеукраїнської екологічної громадської організації «МАМА-86» Ганна Голубовська-Онісімова.

“Програма діяльності уряду з енергозбереження складається з написання нової стратегії, яка буде забута так само як десятки попередніх паперів. Ефективне виробництво та використання енергії має бути в основі стратегії розвитку паливно-енергетичного комплексу, що зараз розробляється, – констатує Сергій Таращук, голова Національного екологічного центру України. – Перехід на опалення за рахунок електрики та зниження вартості електроенергії для енергоємних виробництв, які пропонуються урядом, є повною протилежністю планам енергозбереження. Це призведе тільки до збільшення втрат енергії.
Важко зрозуміти логіку урядовців, які пропонують ці заходи, говорячи про енергозбереження.

“Нові ядерні блоки, які пропонує побудувати уряд задля експорту електроенергії, це нові сотні тисяч тонн ядерних відходів, які назавжди перетворять Україну на ядерний смітник, – каже Євген Колішевський, виконавчий директор Дніпродзержинської громадської екологічної організації „Голос Природи”. – Уряд разом з “Енергоатомом” не спроможний вирішити нагальні проблеми ядерної промисловості. У Дніпродзержинську протягом десятків років накопичувалися радіоактивні відходи з Придніпровського хімічного комбінату, сховище розташоване за декілька метрів від Дніпра,
стан сховища жахливий, у будь-який момент може статися катастрофа, наслідки якої вийдуть за межі не тільки Дніпропетровського регіону, але й держави”.

“Очевидно, прем’єр досить погано поінформований і не мав часу слухати виступи українських вчених на згаданих слуханнях. Вкладання коштів у енергоефективні та енергозберігаючі технології приносить значно більші
екологічні та економічні дивіденди, до того ж значно швидше. А продукування електроенергії на атомних станціях – це щось на зразок добування золота з морської води. Робити це можна, але вартість кінцевого продукту буде у багато разів менша від затрат”, – висловив свою думку голова ради Рівненської міської молодіжної громадської організації “Екоклуб” Андрій Мартинюк.

Зовсім недавно в Україні бурхливо обговорювалося питання зберігання ядерних відходів у зв’язку з висловлюванням Президента під час його відвідування Чорнобильської зони. Ця проблема не має реального екологічно безпечного вирішення щодо тих відходів, які вже накопичилися. Перш ніж будувати нові атомні блоки, уряд має запропонувати програму безпечного поводження з ядерними відходами та відпрацьованим ядерним паливом на найближчі 30 років,

– заявила заступник
голови Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.

За даними Міжнародного агентства з енергетики сьогодні в світі у поновлювані джерела енергії щорічно інвестується більше 30 млрд. доларів США, що складає 1/4 частину всіх інвестицій в енергетичний сектор. А ядерна промисловість займається вирішенням питання – що робити з радіоактивними відходами, бо ця проблема й досі
не має довгострокового розв’язання ніде в світі. За даними МАГАТЕ станом на кінець 2005 року, для вирішення проблеми безпечного поводження з ядерними відходами тільки в США, Росії та Китаї потрібно витратити 1 трильйон доларів до 2040 року.

Ми пропонуємо:

  1. Розглянути альтернативні сценарії розвитку ПЕК України до 2030 року, в яких не буде задіяне будівництво нових блоків АЕС та експорт електроенергії за кордон, натомість передбачено розвиток традиційних та відновлюваних джерел енергії і повною мірою використано потенціал енергозбереження та енергоефективності.
  2. Провести економічну оцінку альтернатив, дати порівняльну характеристику економічної, екологічної та соціальної доцільності цих сценаріїв.
  3. Винести результати порівняння на широке громадське обговорення за демократичною процедурою із залученням науковців різного профілю та екологічних громадських організацій.
  4. Процедура має включати в себе широке інформування про початок, тривалість та послідовність заходів. Тривалість обговорення має бути достатньою для участі всієї зацікавленої громадськості, розгляду всіх можливих варіантів і вичерпного їх освітлення в засобах масової інформації.
  5. При підготовці обговорення керуватися статтями 6 і 7 Оргуської конвенції „Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля” , стороною якої є Україна.

Контактна інформація:

ВЕГО „МАМА-86”, тел.: (044) 278-77-49, 278-31-01, 8 (067) 465-70-46
ВЕЛ, тел.: (044) 522-92-64, 8 (067) 401-57-76
ДГЕО „Голос Природи”, тел.: (05692) 67439, 8 (067) 681-13-16
НЕЦУ, тел.: (044) 494-03-54, 8 (050) 571-16-84
РММГО „Екоклуб”, тел.: (044) 522-92-64, 8 (097) 235-92-32
Агентство з відновлювальної енергетики, тел.: (044) 537-26-56, 8 (067) 209-20-65