НЕЦУ звернувся до керівництва Голові Польового комітету Інституту археології НАН України, що є установою, яка дозволяє проведення конкретних археологічних досліджень по всій території України.

Проведення археологічних досліджень нерідко стає суттєвим втручанням у природні ландшафти та призводить до негативних наслідків для довкілля. Кожного року по закінченню польового сезону можна спостерігати не засипані після проведення робіт відвали. Такі дії неминуче завдають шкоди рослинному та тваринному світу. Знищений рослинний покрив не здатний до відновлення протягом багатьох десятиліть, а у незариті шурфи потрапляє велика кількість тварин (комах, дрібних ссавців, земноводних, плазунів), де вони приречені на загибель. Часто у незаритих шурфах організовують стихійні звалища, що призводить до забрудення грунту та засмічення прилеглої території. Незасипання розкопів, не зважаючи на високу наукову та культурологічну виправданість археологічних робіт, порушує Закони України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про рослинний світ», «Про тваринний світ», «Про відходи», а також положення Міжнародної Бернської конвенції «Про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі». Як наслідок, археологічні дослідження стають причиною порушення природоохоронного законодавства.

В сусідній Російській Федерації вже діє практика відмови досліднику у видачі відкритого листа, якщо він разом з науковим звітом не надав фотографій засипаних розкопів. Таким чином негативний вплив на довкілля в ході археологічних досліджень можна суттєво послабити.

У своєму зверненні ми просимо, починаючи з цього польового сезону, з огляду на всі вище перераховані негативні наслідки незасипання розкопів, ввести такий пункт до Правил видачі відкритих листів. Крім того, просимо запровадити практику повернення знятої дернини на місце її попереднього розміщення (після засипання розкопів).

Також просимо утриматись від видачі відкритих листів на археологічні дослідження на території об’єктів природно-заповідного фонду