Шановні друзі, колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у VІІ Наукових читаннях пам’яті Сергія Таращука, що плануються 23-24 квітня 2021 р. у м. Миколаєві та Миколаївській області.

Напрями роботи Читань:

  1. Біотичне та ландшафтне різноманіття
  2. Природно-заповідний фонд та екомережа
  3. Збереження історичних та археологічних пам’яток
  4. Геологічна спадщина
  5. «Екобезпечна гідроенергетика» – чи можливо?
  6. Науковці та громадські діячі на сторожі довкілля
  7. Освіта в екології: кращі практики та мистецькі пошуки

П’ятниця, 23 квітня – м. Миколаїв, пленарне та/або секційні засідання із дотриманням карантинних заходів, за необхідності – дистанційні підключення. Субота, 24 квітня – виїзна екскурсія: заповідні скарби Миколаївщини. Місце проведення заходів буде обрано виходячи із карантинних обмежень, які діятимуть під час Читань. Проте організатори Читань робитимуть усе можливе для цікавого та інформативного спілкування учасників.

Для участі заповнити форму заявки https://forms.gle/dsi3XMUnaz6GXSUP6

Оргкомітет приймає матеріали для публікації до 15 березня 2021 р.

Правила оформлення матеріалів:

Статті публікуються українською, англійською та російською мовами. Об’єм – до 6 повних сторінок (разом з усіма ілюстраціями та списком літератури), понад 6 сторінок – за домовленістю з оргкомітетом.
Шрифт Times New Roman (13 пт), інтервал одинарний, відступ 1,25 см, усі береги – 2 см. Сторінки не нумерувати. Назва файлу – прізвище першого автора латиницею.
Родовий та видовий епітети у латинських назвах таксонів виділяються курсивом.
Таблиці подаються у тексті. Всі фотографії, графіки та діаграми подаються окремим файлом *.jpeg, із роздільною здатністю не менше 300 dpi.
Оргкомітет приймає матеріали тільки у чорно-білому форматі!

Зразок оформлення матеріалів

Історичний ландшафт центру Буго-Ґардівської паланки Війська Запорозького, його значення для історії України та загроза знищення

Біляшівський Микола Миколайович

Зоологічний музей Київського національного університету ім. Т. Шевченка,
Українське товариство охорони пам’яток історії та культури

Історичним ядром пам’ятки є урочище Ґард, з островом Ґардовим і Ґардовим порогом, каміння якого три століття служило природним фундаментом для встановлення ґарду — риболовецької споруди, яку козаки закладали тут ще із XVI ст. Саме коло Ґардового острова русло Бугу перегороджував найдавніший з відомих, козацький ґард [Эварницкий, 1888].

Оформлення Списку використаних джерел

Список використаних джерел містить лише ті джерела, на які є посилання у тексті. Список складається за абеткою. Праці одного автора розміщуються в хронологічній послідовності. Далі розміщують праці, написані кількома авторами.

Приклади:

Определитель высших растений Украины. 1987. Киев : Наук. думка, 548 с.
Осичнюк В.В. 1958. Реліктові елементи флори Середнього Побужжя. Вісник Київ. ун-ту. Сер. біол., 2 (1): 37-42.
Ширяєва Д.В., Коломієць Г.В. 2018. Обґрунтування менеджменту степових ділянок особливої цінності на території національного природного парку «Бузький Гард». В зб.: Основні шляхи збереження лучно-степових екосистем України: матеріали міжнар. наук-практ. конф., присвяченої 90-річчю Михайлівської цілини (Суми, 20-22 червня 2018 р.). Суми, с.91-95.
Mosyakin S., Fedoronchuk M. 1999. Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural checklist. Kiev: M.G. Kholodny Institute of Botany, 345 p.

Увага! Оргкомітет має право відхиляти матеріали, що не відповідають тематиці або науковому рівню Читань, вимогам до оформлення тощо.

Організаційний внесок складає 50 грн. за одну сторінку публікації та частково покриватиме вартість публікації та організаційні витрати. Реквізити для оплати буде опубліковано у Другому інформаційному повідомленні. На місці оплачуються проживання у готелях чи хостелах м. Миколаєва (на вибір учасника), харчування поза межами обіду 23 квітня та кава-брейків.

Матеріали для публікації надсилати на адресу Vikmih12051966@gmail.com. У разі неотримання відповіді протягом 3-х днів прохання зателефонувати (або написати Viber): +380507333715, +380965867989 Вікторія Михалченкова.

Співорганізаторами Читань є Управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації, Національний екологічний центр України, Регіональний ландшафтний парк «Тилігульський», Національний природний парк «Бузький Гард», Громадська організація «Веселий Дельфін».

Друге інформаційне повідомлення буде надіслано зареєстрованим учасникам після 15 березня 2021 р.