Автори: Руслан Гаврилюк, Арам Габрієлян, Ельчін Султанов, Ілля Тромбіцький, Оксана Станкевич-Волосянчук, Оксана Тарасова.

Впровадження екосистемного підходу та екосистемних послуг у гідроенергетичний сектор країн Східного партнерства: стан та виклики / Р. Гаврилюк, А. Габрієлян, Е. Султанов, І. Тромбіцький, О. Станкевич-Волосянчук, О. Тарасова. – 2019. – с. 76

Аналітичний огляд «Впровадження екосистемного підходу та екосистемних послуг у гідроенергетичний сектор країн Східного партнерства: стан та виклики» презентує стан та тенденції інтеграції екосистемного підходу та концепцій екосистемних послуг у політику та практику сектору гідроенергетики Європи та країн Східного партнерства: Вірменія, Азербайджан, Молдова та Україна. Обговорюються проблеми, з якими стикаються ці держави із прийняттям гідроенергетичного сектору як виробника «чистого» відновлюваного джерела енергії та виклики включення екосистемного підходу та концепцій екосистемних послуг у галузеву політику та практику, таку як процедури СЕО та ОВД та інтегроване управління водними ресурсами.

Проект «Екосистемний підхід до гідроенергетики» має на меті сприяти інтеграції екосистемного підходу та розроблених екосистемних послуг у процес прийняття рішень щодо розвитку гідроенергетики, а також в інтегроване управління водними ресурсами у країнах Східного партнерства. Такий підхід допоможе комплексно оцінити вплив об’єктів гідроенергетики на довкілля, що надзвичайно актуально у зв’язку із загрозливими планами масштабного будівництва нових гідроелектростанцій.

Ціль проекту «Екосистемний підхід до гідроенергетики» – сприяння впровадженню екосистемного підходу в процедури СЕО і ОВД, передбачені горизонтальними директивами ЄС та відповідними конвенціями, сторонами яких є держави Східного партнерства, для обґрунтованої можливості реалізації планів, програм і проектів в області гідроенергетики і комплексного управління водними ресурсами.

ECOSYSTEM_APPROACH_2019_web

Завантажити: Впровадження екосистемного підходу та екосистемних послуг у гідроенергетичний сектор країн Східного партнерства: стан та виклики.pdf