Коментарі НЕЦУ до Проекту єдиної комплексної стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій в Україні на 2015-2020 роки у сфері захисту довкілля

Національний екологічний центр України підготував коментарі до Стратегії у частинах розвитку сільських територій та екологічної складової розвитку сільського господарства2. У разі подальшого доопрацювання Стратегії для затвердження ці коментарі необхідно врахувати, щоб посилити вже розроблений документ. У разі розробки нової Стратегії ці коментарі допоможуть створити основу для інтеграції екологічних питань до аграрної політики у подальшому.

Стратегія визначила десять стратегічних пріоритетів, на яких пропонується сфокусуватися до 2020 р. Десять пріоритетів – це забагато, у стратегіях Європейських країн, наприклад, не знайдуться пріоритети щодо оподаткування та бізнес клімату, інституційних реформ Мінагрополітики. Можливо це відображує ситуацію та необхідність реформування сільського господарства, сільської економіки та підходів до сільського розвику.

Одним з пріоритетних напрямків визначено захист довкілля та управління природними ресурсами, зокрема, лісовим та водним господарствами. У цьому документі містяться коментарі НЕЦУ до розділів Стратегії «Сільський розвиток – відродження українського села» (Стратегічний пріоритет 7) та «Вода, земля, пестициди та мінімальні екологічні стандарти» (Стратегічний пріоритет 10.1).

Завантажити: Коментарі НЕЦУ до Проекту єдиної комплексної стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій в Україні на 2015-2020 роки у сфері захисту довкілля