Всесвітня спілка охорони природи (IUCN), Офіс для країн Центральної Європи
Національний екологічний центр України
Екологічне товариство «BIOTICA» (Республіка Молдова)

Причини необхідності впровадження проекту

Україна та Молдова мають усі можливості для виробництва екологічно чистої сільськогосподарської продукції та її якісної переробки. Проте, аграрний сектор цих країн зазнає впливу низки проблем, а даний напрямок сільського господарства належним чином не розвинений. Сьогодні існує потреба у розробці реформ в аграрному секторі та розвитку села, а також включення до агрополітики та практичної сільськогосподарської діяльності аспекту збереження біорізноманіття.

На жаль, такі явища, як занедбаність земель, перевипас та бідність сільських громад створюють нові проблеми у сільському господарстві. Фермери та їхні родини не мають альтернативних джерел прибутку, що не дозволяє їм використовувати методи господарювання, сприятливі для збереження ландшафтного і біологічного різноманіття. Методи господарювання на неугіддях, які мають високу природну цінність, ще й досі залишаються екстенсивними. Нестача знань і досвіду у фермерів та їхніх об’єднань про можливості урізноманітнення сільськогосподарської продукції, отримання додаткових джерел прибутку, на фоні відсутності чітких перспектив для сільського населення, може спричиняти його виродження, викликає міграцію молоді до міст тощо. Це, в свою чергу, призводить до припинення використання цінних у сільськогосподарському відношенні напівприродних середовищ, а також до втрати біорізноманіття, яке пристосоване та залежне від традиційного господарювання на землі.

Провідний задум проекту – допомогти фермерам та їхнім об’єднанням знайти додаткові джерела прибутку та покращити використання новітніх методів ведення сільського господарства, сприятливих для довкілля з використанням досвіду країн ЄС (включаючи органічне землеробство).

Мета проекту – зробити внесок у розвиток екологічно збалансованого сільського господарства в Україні і Молдові заради добробуту сільського населення, та водночас збереження ландшафтного і біологічного різноманіття.

Завдання проекту:

1) Інформувати усі зацікавлені сторони та поширити знання про нові екологічно виважені способи урізноманітнення сільськогосподарської продукції і отримання прибутку;
2) Інформувати про новітні методи ведення сільського господарства, в т. ч. про агроекологічні програми та органічне землеробство;
3) Поширити досвід країн-членів ЄС серед представників сільських громад в Україні та Молдові;
4) Представити екологічно збалансовані методи виробництва на неугіддях та ділянках з високою природною цінністю, а також розробити відповідні тренінгові програми.

Очікувані результати проекту:

 • Фермери та їхні родини матимуть краще уявлення і можливості для урізноманітнення виробництва сільськогосподарської продукції та інші джерела прибутку;
 • Різні суспільні групи (фермери, консультанти, місцеві адміністрації, природоохоронні служби та НУО) матимуть кращу взаємодію та співробітництво;
 • Сільськогосподарські практики, сприятливі для ландшафтного і біологічного різноманіття можуть отримати розвиток та широку підтримку;
 • Занедбаність цінних сільськогосподарських та напівприродних біотопів може бути усунено;
 • Широке розповсюдження учасниками проекту отриманих результатів за допомогою ЗМІ та інформування усіх територіальних громад;
 • Створені, видані і поширені відповідні матеріали тренінгів для фермерів, а також надані їм джерела інформації для подальшого планування будуть доступними для використання у майбутньому;
 • Пропагування тренінгових сесій на тему екологічно збалансованого сільського господарства за допомогою місцевих ЗМІ;
 • Визначення групи перспективних тренерів;
 • Організація тренінгових сесій у кожній країні;
 • Організація навчальних турів для презентації найкращих практик в одній чи двох країнах ECCCA;
 • Організація міжнародної конференції для оприлюднення результатів проекту;
 • Рекомендації національним міністерствам сільського господарства.

Будуть надані рекомендації з управління природними ресурсами в цілому шляхом інтеграції підходів зі збереження біорізноманіття до політики та практики в сільськогосподарському секторі, із залученням фермерів та інших цільових груп, таких, як органи місцевого самоврядування, адміністрації та консультанти.

Незважаючи на той факт, що Україна та Молдова не є членами ЄС, а їх екологічне законодавство відрізняється від екологічного законодавства країн ЄС, пов’язані з цим програми, будуть розглянуті на предмет їхньої придатності та можливості адаптації в процесі інтеграції до ЄС.

Також буде встановлено мережу зв’язків між фахівцями, які працюють в галузі екологічно збалансованого сільського господарства та у природоохоронній сфері на національному та міжнародному рівнях.

Партнерами з реалізації проекту є:

– Основний орган – Європейський регіональний офіс IUCN та Офіс Програм для країн Південно-Східної Європи
-Національні та міжнародні громадські природоохоронні організації – впроваджувачі проекту (НЕЦУ, Екологічне товариство «BIOTICA»)
– Відповідні підрозділи IUCN (члени, комісії, Секретаріат IUCN)
– Урядові організації та установи України і Молдови (Мінприроди України, Мінагрополітики України, інші органи державної влади України, відповідні організації, установи та органи державної влади Республіки Молдова
– Міжнародні урядові організації (Norad, USAID, SDC, KfW)
– Національні науково-дослідні установи
– Природоохоронні установи (заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки тощо)
– Громадські природоохоронні організації, фермерські товариства, наукові громади, місцеве населення.

Загальна координація проекту здійснюється Регіональним Офісом IUCN для країн Європи.

Контакти:

На міжнародному рівні:
Томаш Пезольд,
міжнародний координатор проекту,
IUCN Regional Office for Europe
Boulevard Louis Schmidt 64 , 1040 Brussels, Belgium
Tel.: +32 2 732 82 99
Fax: +32 2 732 94 99
http://www.iucn.org
tomasz.pezold{at}iucn.org

В Україні:
Віктор Мельничук,
національний координатор проекту,
виконавчий директор Національного
екологічного центру України,
Національний екологічний центр України
вул. Симона Петлюри, 1, Київ, 01032, Україна
Тел.: +380 (44) 238-6260
Факс: +380 (44) 238-6259
necu{at}i.kiev.ua

У Республіці Молдова:
Dr. Alexei Andreev and Liliana Jura
Nicolae Dimo str. 17, bl. 4, 22 Chisinau, MD-2068, Moldova
Tel.:+373 (22) 49-88-37; 43-47-26; 45-05-79
Fax: +373 (22) 49-56-25
alexei.andreev{at}biotica-moldova.org;
liliana.jura{at}biotica-moldova.org