Кожного року 2 лютого у світі відзначають день водно-болотних угідь. Україна має надзвичайно цінну природню зону Полісся – масивний природний низинний регіон, що простягається повз державні кордони Польщі, Білорусі, України та Росії. Він охоплює понад 18 млн. га та значною мірою підтримується річкою Прип’ять, довжиною близько 650 км. Полісся – один з найбільших природних комплексів Європи – перехідних боліт, драговин, а також лісових та нелісових торфовищ, оліготрофних боліт, водно-болотних угідь, які переважають над деревами або чагарниками, а також ставків.

Варто взяти до уваги, що Полісся формує водні басейни великих рік Європи – Дніпра (басейн Чорного моря) та Західного Полісся (басейн Балтики), є джерелом живлення для великих болотних та лісових масивів, в томи числі з мало/непорушеними екосистемами і значним потенціалом екосистемних послуг. Екосистеми торфовищ є найбільш ефективними поглиначами вуглецю на планеті, оскільки рослини торфовищ захоплюють CO2 (один з парникових газів) і закріплюють його на родовищах, тому впливають на темп глобального потепління.

Багато частин Полісся мають міжнародне значення як виняткові пам’ятки природи, які отримали статус біосферних заповідників ЮНЕСКО, об’єктів, які перебувають під захистом Рамсарської конвенції

 Антропогенний вплив на цю природну зону невпинно зростає з розвитком та розширенням меж людської діяльності – добування торфу, створення бурштинових копанок, що в основному здійснюється серед лісових масивів, вирубування лісів та лісові пожежі. Останнім часом розвивається ідея Внутрішньоконтитентального водного шляху Е40, який має з’єднати Балтійське море з Чорним морем. Більша частина води протягом року надходить з верхів’я Прип’яті та каскаду озер Святе, Волянське озеро та Біле озеро, розташованих уздовж верхів‘я Прип’яті на території України.
Потреба наповнення транскордонної водної системи Дніпро-Буг може спричинити деградацію русла річки Прип’ять, озер Святе, Волянське та Біле через роботу системи водопостачання.

НЕЦУ вважає, що проект Е40 погано продуманий і його створення стане катастрофою для Полісся. Будівництво та експлуатація водного шляху передбачає зміну гідроморфологічних умов всього регіону Полісся, що призведе до деградації цінних територій водно-болотних угідь, які перебувають під національним та міжнародним захистом як ареала оселищ цінних біотопів, та низки вразливих природних територій України. Полісся є невід’ємною складовою природної системи регулювання запасів водних ресурсів Європи та клімату в регіоні.

До Всесвітнього дня водно-болотних угідь 5 лютого 2019 року буде проведено Семінар “Ми не безсилі у протидії змінам клімату” .