У цьому році, за пропозицією Рамсарської конвенції, Всесвітній день водно-болотних угідь відзначається під девізом “Ліси для води та водно-болотних угідь”. Цей девіз є дуже своєчасним, тому що є багато чого сказати на глобальному та національному рівнях щодо впливу лісів на водні ресурси, водно-болотні види та екосистеми, щодо ролі водно-болотних угідь у зменшенні впливу змін клімату.

Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів (відома під назвою Рамсарська конвенція за назвою міста заснування – Рамсар, що в Ірані), розпочала свій відлік 2 лютого 1971 року. Цього року Конвенція святкує свій 40-річний ювілей.

29 жовтня 1996 року після схвалення Верховною Радою відповідного Закону, Україна поновила своє членство з часів СРСР і входить в число 160 країн – Договірних сторін Конвенції. Керівним органом Конвенції є Конференція Договірних сторін. Остання – 10-а нарада Конференції Договірних сторін відбулася у жовтні-листопаді 2008 року у місті Шангвон (Республіка Корея). Наступна нарада Конференції Договірних сторін має відбутися у червні 2012 року в м. Бухарест (Румунія).

Згідно зі статтею 1 Конвенції під водно-болотними угіддями розуміють райони маршів‚ боліт, драговин, торфовищ або водойм – природних або штучних‚ постійних або тимчасових‚ стоячих або проточних‚ прісних‚ солонкуватих або солоних‚ включаючи морські акваторії‚ глибина яких не перевищує шість метрів. Для визначення угідь, які можуть бути заявлені до спеціального Переліку водно-болотних угідь міжнародного значення, розроблені критерії, серед яких: типовість та унікальність екосистем для біогеографічного регіону, цінність угіддя для підтримання біологічного різноманіття регіону, існування ендемічних, рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин, місце регулярного перебування понад 20 тис. водних птахів, або важливе місце для нересту, нагулу і зимівлі місцевих видів риб тощо. Кожна країна – Договірна сторона Конвенції має заявити до Переліку водно-болотних угідь міжнародного значення принаймні одне своє угіддя і взяти його під охорону.

На даний момент перелік включає 1911 угідь загальною площею біля 187 млн. га. Серед них і наші 33 водно-болотні угіддя міжнародного значення загальною площею біля 678 тис.га. З них 22 водно-болотних угіддя отримали статус міжнародних у 1995 році, а в 2004 році Бюро Рамсарської конвенції прийняло рішення про надання міжнародного статусу ще 11 водно-болотним угіддям України, які знаходяться у межах територій природно-заповідного фонду України.

В Україні питання охорони, використання та відтворення водно-болотних екосистем регулюються Законом України “Про охорону навколишнього природного середовища” (1991) та Водним кодексом України (1995). Пріоритетами національної політики у цій сфері охорони є виявлення цінних водно-болотних угідь, забезпечення їх охороною, а також екологічно безпечне використання їх ресурсів.

Також на даний час Мінприроди внесло на розгляд Кабінету Міністрів України проект розпорядження “Про погодження надання водно-болотним угіддям статусу водно-болотних угідь міжнародного значення”, яким передбачено надання 9 новим водно-болотним угіддям міжнародного статусу.

Реалізація на практиці пріоритетів щодо поліпшення збереження водно-болотних угідь можлива лише за умови об’єднання зусиль усіх державних та недержавних установ та організацій, всього населення країни. Сподіваємося, що Ви приєднаєтеся до нас і зробите свій внесок у збереження та відтворення надзвичайно цінних для усіх людей водно-болотних угідь!

За матеріалами прес-служби Міністерства екології та природних ресурсів України