Представники Національного екологічного центру України (НЕЦУ) взяли участь у виїзному засіданні Басейнової ради середнього Дніпра (далі Рада) у, яке відбулося у м. Черкаси 17 травня 2019.

Радою були розглянуті питання поточної діяльності (розроблення плану управління районом басейну середнього Дніпра, шляхи вирішення екологічних проблем р. Рось, обміну досвідом), а також питання виконання Україною міжнародних зобов’язань відповідно до Протоколу «Про воду і здоров’я» до Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер 1992 року, Нітратної директиви ЄС (Директиви 91/676/ЄС від 21 грудня 1991 року про захист вод від забруднення, спричиненого нітратами із сільськогосподарських джерел). 

Керівник Відділу з питань зміни клімату НЕЦУ Георгій Веремійчик виступив з  презентацією про міжнародний проект річкового шляху Е40 Гданськ – Херсон (Е40 – кодовий номер). Ідея цього проекту –  створити водну транспортну артерію, яка б з’єднала польський порт м. Гданськ з портом українського м. Херсон. У презентації висвітлені потенційні загрози проекту для довкілля та систем постачання питної води Києва та інших придніпровських міст, а також наведена серйозна критика економічних показників проекту.

Увага слухачів була привернута до того факту, що  техніко-економічне обґрунтування проекту Е40 ґрунтується на помилковому припущенні що у разі кошти надаються з державних джерел (наприклад кошти ЄС), то в оцінках ефективності інвестицій, з точки зору громадськості, ці витрати непотрібно брати до уваги в обчисленні загальних витрат. Не враховано iнвестицiйнi та операційні витрати, пов’язані зi створенням та підтримкою гідрологічної інфраструктури, в тому числі на території Білорусі та України.

Прогноз вантажних потоків необґрунтований. Лише запланована робота з залучення транзитних вантажопотокiв на річковий шлях Е40.

Було підкреслено, що проект річкового шляху Е40 Гданськ – Херсон ще не розроблено, вiн не пройшов процедуру оцінки впливу на довкілля, не оцінено його транскордонний вплив. Водночас в Україні ухвалюються рішення щодо розбудови фрагментів інфраструктури річкового шляху Е40 ніби проект його вже схвалено всіма зацікавленими сторонами і підтриманий громадськістю.

Але зважаючи, що проект Е40 має  транскордонний характер, зачіпає інтереси усіх громадян України, він повинен бути розглянутий на національному рівні за широкої участі громадськості.

Необхідно також мати на увазі, що глобальна зміна клімату призводить до скорочення запасів прісної води, що Полісся є безцінною скарбницею запасів питної води, дає прихисток мільйонам птахів та іншим мешканцям дикої природи, тому збереження його у природному стані є найкращим подарунком майбутнім поколінням.

Доповідач закликав Басейнову раду здійснювати моніторинг за розвитком ситуації довкола Проекту Е40 з тим, щоб добитися дотримання всіх формальних процедур його розгляду на національному рівні. Рада підтримала цю пропозицію.

Голова Канівського відокремленого підрозділу НЕЦУ Дмитро Іванов у своєму виступі звернув увагу присутніх до проблеми будівництва Канівської гідроакумулюючої станції та запропонував включити розгляд її на наступному засіданні Ради.

Будівництво Канівської ГАЕС передбачене «Програмою розвитку гідроенергетики на період до 2026 року». НЕЦУ детально проаналізувало цю Програму і добивається призупинення її виконання та проведення стратегічної екологічної оцінки.

Канівськи гори (ще їх називають Ка́нівські дислока́ції) є світовою геологічною пам’яткою, створені льодовиком і є нестійкими.  Будівництво та функціонування такого об’єкту як  ГАЕС обов’язково призведе у майбутньому до техногенної катастрофи, стверджують геологи.

Учасники засідання були одностайні у тому, що екологічні аспекти водогосподарської діяльності  мають бути повністю  враховані.

Слід відзначити високий рівень підготовки засідання Ради та гостинність черкаських колег.

English version