EngУкр

Екополітика

Версія для друку

Найнагальнішою проблемою сучасності є безпека існування людської цивілізації. Модель існування, яку вибрало людство протягом останніх двох століть, у період свого найінтенсивнішого розвитку, передбачає суттєві протиріччя між отриманням суспільних вигод від використання природних ресурсів, застосування (у процесі розвитку) певних технологій тощо, та ризиків і збитків для довкілля, Природи в цілому, екосистем, ландшафтів, повітряного, водного, наземного середовищ, біорізноманіття, належний стан та якість яких є необхідною передумовою забезпечення подальшого існування людини як біологічного виду.

Екологічну політику можна визначити як організаційну та регулятивно-контрольну діяльність суспільства і держави, спрямовану на охорону, невиснажливе використання та відтворення природних ресурсів, оздоровлення довкілля, ефективне поєднання функцій природокористування та охорони природи, забезпечення норм екологічної безпеки. Неефективна, невиважена екологічна політика або ж її відсутність є коренем усіх існуючих екологічних проблем, може спричиняти екологічні катастрофи різного масштабу (аж до глобальної), порушення екологічної рівноваги, що загрожує існуванню не лише людини, а і інших живих організмів, Природи взагалі.

На початку 1990-х років у всьому світі набула популярності ідея сталого (збалансованого) розвитку (sustainable development). Сталий (збалансований) розвиток найчастіше визначається як такий розвиток країн і регіонів, коли економічне зростання, матеріальне виробництво і споживання, а також інші види діяльності суспільства відбуваються в межах, які визначаються здатністю екосистем до відновлення, поглинання забруднень, і підтримувати на достатньому рівні життєдіяльність нинішнього та прийдешніх поколінь.

Основи для розробки та впровадження принципів сталого розвитку були закладені на конференції ООН з навколишнього середовища та розвитку в Ріо-де-Жанейро у 1992 р. Було прийнято базовий документ “Порядок денний на ХХІ століття”, який передбачає гармонійне поєднання усіх компонентів розвитку – економічного, соціального та екологічного, стверджує засади переходу до збалансованого природокористування (sustainable use) у всіх без виключення країнах світу та на всіх рівнях управління.

В Україні екологічна складова розвитку, на жаль, незважаючи на численні міжнародні природоохоронні зобов’язання та сподівання суспільства, і досі не стала державним пріоритетом. Україна і досі не має Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища, Національної стратегії сталого (збалансованого) розвитку. Лише 17.10.2007 р. Розпорядженням Кабінету Міністрів України, під тиском НУО та міжнародної спільноти, було схвалено Концепцію Стратегії національної екологічної політики України на період до 2020 року.

Безумовними частинами екологічної політики в демократичному суспільстві слід вважати:

  • належну та ефективну систему державного управління у сфері охорони, невиснажливого використання та відтворення природних ресурсів;
  • належний державний та громадський нагляд за дотриманням чинного природоохоронного законодавства та міжнародних природоохоронних зобов’язань країни;
  • належну інформаційну політику щодо довкілля;
  • належний рівень екологічної експертизи екологічно небезпечних проектів;
  • належну систему прийняття державних рішень з питань, що стосуються довкілля, яка б передбачала обов’язкове залучення громадськості;
  • належну систему відповідальності влади, конкретних посадових осіб та громадян за порушення принципів збалансованого розвитку, норм та положень природоохоронного законодавства;
  • належну освітню та просвітницьку діяльність.

Національний екологічний центр України, сповідуючи принципи екоцентризму, традиційно спрямовує свої зусилля на покращання стану екологічної політики в Україні, сприяння втіленню засад сталого (збалансованого) розвитку, а також активно співпрацює у цьому напрямку з іншими українськими та міжнародними НУО. Зокрема, у 2003 р., за ініціативи декількох всеукраїнських НУО – членів Громадської Ради при Мінприроди України, у тому числі НЕЦУ, зусиллями понад 100 українських НУО, спеціально для 5-ї Всеєвропейської конференції міністрів довкілля було підготовлено та представлено на конференції спеціальну доповідь “Екологічна політика в Україні: погляд громадськості”. У 2004 р. НЕЦУ був серед розробників та підписантів листа 125 НУО до новообраного Президента України “Суспільство потребує нової екологічної політики”. У 2006 р. НЕЦУ разом з ВЕГО “МАМА-86” виступив співорганізатором Громадянської ініціативи “Зелений Майдан”, метою якої є покращання стану екологічної політики в Україні. Великої уваги НЕЦУ надає забезпеченню виконання Україною положень Конвенції “Про доступ до інформації, участь громадськості у прийнятті рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля” (Орґуська конвенція), питанням врахування екологічної складової в державному розвитку, питанням процедур державної екологічної експертизи екологічно небезпечних проектів і належної участі громадськості в цих процедурах.

Прес-релізи

Кандидатів у Президенти не цікавить довкілля — НЕЦУ [16.04.2014]

prez2014Ані слова нема про чисте навколишнє середовище, енергозбереження та зменшення енергоспоживання у передвиборчих програмах 8 з 23 кандидатів у Президенти. Про зміни клімату не йдеться взагалі у жодній. Це ставить під сумнів, що їхні автори дійсно переймаються добробутом населення, — вважають у Національному екологічному центрі України.

Енергетичну незалежність країни, на думку учасників президентських перегонів, забезпечать нові копальні та свердловини (“розвинення видобутку власних корисних копалин”, “збільшити видобуток

Рада дозволила забудовувати ліси і вирубати заповідники з ініціативи Януковича [09.04.2014]

Енергозбереження - головний компонент енергобезпеки України [03.04.2014]

Україна має відмовитись від співпраці з РФ у будівництві нових енергоблоків [06.03.2014]

Мисливські угіддя Януковича повинні стати природними парками – екологи [26.02.2014]

Листи та звернення

Звернення екологічних організацій щодо угод з видобутку сланцевого газу [11.03.2014]

Громадські екологічні організації України звернулись до виконуючого обов’язки Президента України, О.В.Турчинова, та до Міністра екології та природних ресурсів України, А.В.Мохника, з проханням перевірити на відповідність чинному законодавству України, національним інтересам і інтересам місцевих громад, угоди про розподіл продукції, що були укладені урядом В.Януковича з компаніями Шелл та Шеврон з видобутку газу нетрадиційних покладів.

Довкілля і екополітика: загрози, завдання та план дій (контекст національної безпеки) [27.02.2014]

Вимоги до кандидатур на посаду міністра та керівного складу Міністерства екології та природних ресурсів України [27.02.2014]

Звернення екологічної, еколого-правової та наукової громадськості до депутатів Верховної Ради України щодо критеріїв для кандидатури на посаду Міністра екології та природних ресурсів України [24.02.2014]

Заява громадських екологічних організацій щодо загрози національній безпеці України [06.06.2012]

Книги та буклети

Вибори 2014: Проблеми довкілля очима претендентів на пост Президента України [14.04.2014]

prez2014Потенційні завсідники Банкової не готові до дискусій про енергоефективність. У їхніх передвиборчих програмах цього слова нема. Натомість більшість продовжує наслідувати радянські традиції, фантазуючи про нарощення енергетичних потужностей України. А от про те, як при цьому зберегти природні багатства — нічого конкретного, лише квола констатація: треба зберегти.

Останні степи України: бути чи не бути? [11.03.2014]

Спорудження сонячних колекторів для гарячої води (практичний посібник) [26.06.2012]

Документи

Коментарі та пропозиції НЕЦУ до документу «Водна стратегія України на період 2011-2020 рр.» [07.02.2013]

На розгляд до Національного екологічного центру України (НЕЦУ) наприкінці травня 2012 р. надійшов проект документа «Водна стратегія України на період 2011-2020 рр.» (проект), який був розроблений Інститутом водних проблем і меліорації НААН. Зазначено, що цей проект був схвалений Науковою Радою ІГіМ НААН (протокол №12 від «28» жовтня 2010 р.).

Згідно з Рішеннями Громадської ради при Державному агентстві водних ресурсів від 29.05.2012 р., вважаючи безумовними необхідність та важливість розробки і схвалення на найвищому рівні Водної стратегії України, НЕЦУ надає власні коментарі та пропозиції щодо вказаного проекту.

Стан виконання Україною рішення Третьої Наради Сторін Оргуської конвенції [10.11.2009]

Презентація В. П. Мельничука "Державна екологічна експертиза в Україні - нормативно-правові акти та процедури" [28.08.2009]

Доповіді

Общественный анализ выполнения в Украине положений Конвенции о доступе к информации [22.09.2006]

Доповідь Мельничука В. П. на конференції «Открытый диалог правительства, промышленности и гражданского общества. Устойчивое экологическое развитие в Украине» (19-20 вересня 2006 р., м. Маріуполь

Пріоритети національної стратегії збалансованого (сталого) розвитку України: погляд НУО [01.12.2002]

Видання дружніх організацій

Льдовиковий період у заповідній справі України [11.03.2014]

Видання є першим томом щорічного дослідження громадськості в галузі заповдіної справи. Огляд охоплює два контрастні періоди у розвитку галузі заповідної справи в Україні. Перший період (2008 – 2010), коли відбувся найбільший сплеск у розвитку заповідних територій та декларацій про наміри інтегрувати заповідну галузь у всі сфери соціального та економічного життя України, та другий період (2010 – 2012), коли відбувся різкий занепад галузі, що прийшов на зміну попередньому періоду. У тексті частково використані матеріали, підготовлені авторами при формуванні тексту доповіді «Громадська оцінка державної екологічної політики України за період 2003-2011», матеріали проекту «Громадський контроль та підтримка мережі природно-заповідного фонду в Київській області як основного напрямку розвитку національної екологічної мережі України», виконаного Національним екологічним центром України та інші напрацювання авторів.

Спорудження сонячних колекторів для гарячої води (практичний посібник) [26.06.2012]

Ми в пресі

Защитники природы считают закон об упрощении землеотвода угрозой нацбезопасности Украины [22.10.2012]

Защитники природы считают принятие закона об упрощении землеотвода угрозой национальной безопасности Украины.
Об этом они заявили на пресс-конференции, посвященной проблемам деградации окружающей среды, которая состоится, если Президент подпишет закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры отведения земельных участков и изменения их целевого назначения» под номером 11116, сообщили УНИАН в пресс-службе Национального экологического центра Украины.

«Народные депутаты, которые проголосовали в поддержку законопроекта Мирошниченко, либо совсем не понимают, что делают, либо же сознательно изменяют Украине, ставя ей такой приговор», – подчеркнул председатель НЕЦУ Ярослав Мовчан.
По его словам, предложенный механизм изъятия и передачи земель природно-заповедного фонда без участия природоохранных органов уничтожит остатки заповедных земель, которых и так наполовину меньше, чем нужно для здоровой жизни украинцев.
«Данный закон противоречит требованиям экобезопасности как одного из основных принципов земельного законодательства и нарушает установленное статьей 50 Конституции Украины право граждан на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду», – убежден Я.Мовчан.

Енергетичне майбутнє України: як його підганяють під Ахметова [29.11.2011]

Пошук

Loading