EngУкр

Біорізноманіття

Версія для друку

У Конвенції про охорону біологічного різноманіття термін “біологічне різноманіття” визначається як “різноманітність живих організмів з усіх джерел, включаючи, серед іншого, наземні, морські та інші водні екосистеми і екологічні комплекси, частиною яких вони є; це поняття включає у себе різноманітність у рамках виду, між видами і різноманітність екосистем”.

Поняття «біорізноманніття» почало широко застосовуватись після того, як у 1986 р. у США відбувся Національний форум з біорізноманіття, а у 1988 р. відомий американський біолог Едвард Вілсон видав книжку «Біорізноманіття» з матеріалами форуму.

Біорізноманіття, яке ми бачимо сьогодні, – це продукт еволюції життя впродовж мільярдів років, який визначається природними процесами, і на який все більше впливає людська діяльність.

Біорізноманіття – це тканина життя, складовою частиною якої є ми і від якої ми повністю залежимо. Для людей біорізноманіття має економічну, рекреаційну, культурну, екологічну та інші цінності. Наше власне здоров’я, а також здоров’я економіки та суспільства в цілому залежить від безперервного отримання різноманітних “екосистемних послуг”, замінити які буде або дуже дорого, або просто неможливо, тобто тих вигод, які людство отримує від екосистем. Це послуги екосистем із забезпечення людства природними ресурсами, здоровим середовищем існування, іншими екологічно та економічно значущими «продуктами».

Програма Організації Об’єднаних Націй з навколишнього середовища (UNEP) організувала в листопаді 1988 р. Спеціальну робочу групу експертів з метою вивчення необхідності розробки міжнародної конвенції про біорізноманіття (CBD). У травні 1989 р., вона заснувала Спеціальну робочу експертів з технічних та правових питань для підготовки міжнародного правового документа щодо збереження і невиснажливого використання біорізноманіття. З лютого 1991 року Спеціальна робоча група була перетворена в Міжурядовий комітет з питань ведення переговорів. Результатом його роботи стало проведення 22 травня 1992 р. в Найробі Конференції з прийняття узгодженого тексту Конвенції про біорізноманіття. Конвенція була відкрита для підписання 5 червня 1992 р. на Конференції ООН з питань довкілля та розвитку в Ріо-де-Жанейро (Самміт “Планета Земля”). Друга Конференція про охорону біорізноманіття відбулася у Джакарті, у листопаді 1995 року. Конвенція була підтримана всіма країнами світу, окрім Андорри, Брунею, Ватикану, Іраку, Сомалі, Східного Тимору та США. Всеєвропейська Стратегія збереження біологічного та ландшафтного різноманіття (Pan-European Biological and Landscape Diversity Strategy), прийнята на Конференції міністрів довкілля в Софії (1995), фактично є механізмом впровадження Рамкової Конвенції на Європейському континенті.

З часу підписання Конвенції термін “біорізноманіття” широко використовується науковцями, урядами, засобами масової інформації. Фактично, він використовується для позначення усіх проявів життя і акцентування на необхідності їх збереження, наголошує на одній з головних ознак життя – наявності великої кількості різноманітних живих форм. На Всесвітньому Самміті з невиснажливого розвитку, який відбувся в Йоганезбурзі 26 серпня – 4 вересня 2002 року, збереження та невиснажливе використання біорізноманіття та впровадження екосистемного підходу до збереження природи було включена до п’яти пріоритетних проблем людства (інші чотири – вода, енергія, здоров’я та атмосфера).

Займаючи менше 6% площі Європи, Україна володіє не менше 35% її біорізноманіття, і за цим показником випереджає майже всі європейські країни. Україна має значний потенціал біорізноманіття і може розглядатися як один з потужних резерватів для відновлення біорізноманіття усієї Європи. Географічне положення України, її фізико-географічні умови сприяли формуванню багатого рослинного і тваринного світу, що налічує більше 70 тис. видів (за оцінками експертів, ще не описано одну третину видів, здебільшого грибів і комах). Це обумовлено тим, що в Україні на відносно невеликій території представлено біоту 4-х природних зон. До того ж, Україна знаходиться на перехресті міграційних маршрутів багатьох видів тварин.

На жаль, видове багатство як тварин, так і рослин стрімко зменшується через антропогенне навантаження на довкілля. Приблизно 8,3% судинних рослин, 31,1% ссавців, 19,7% птахів, 38% плазунів, 26,3% амфібій перебувають під загрозою зникнення. До першого видання Червоної книги України (1980) було занесено 151 вид вищих рослин та 85 видів тварин. До другого, діючого й нині, видання Червоної книги України (тваринний світ – 1994 р., рослинний світ – 1996 р.), включено вже 541 вид рослин і грибів та 382 види тварин. Істотне збільшення (у 4,5 рази) кількості рідкісних рослин і тварин і таких видів, що перебувають під загрозою зникнення, зумовлене збільшенням антропогенного тиску на природні екосистеми і свідчить про збереження тенденції до втрати живої природи.

Верховна Рада України ратифікувала Рамкову Конвенцію 29 листопада 1994 року (Закон про ратифікацію), а також ухвалила низку законів щодо ратифікації, приєднання та виконання інших міжнародних договорів обов’язкового та необов’язкового характеру, що регулюють питання збереження та використання біологічного і ландшафтного різноманіття. На національному рівні координацію реалізація положень законів та відповідних програм здійснює Національна Комісія з питань збереження біорізноманіття та Міністерство охорони навколишнього природного середовища України. Кабінет Міністрів України Розпорядженням № 675-р від 22 вересня 2004 року схвалив Концепцію Загальнодержавної програми збереження біорізноманіття на 2005-2025 роки.

Сприяння збереженню біорізноманіття є одним із найстаріших напрямків діяльності Національного екологічного центру України. Експерти НЕЦУ, у рамках проектної та громадської діяльності, здійснюють постійний науковий та правовий нагляд за дотриманням Україною своїх міжнародних зобов’язань щодо збереження біорізноманіття. Останні здобутки НЕЦУ у цій сфері були пов’язані з питаннями моніторингу біорізноманіття в Україні.


Більше про діяльність НЕЦУ у сфері збереження біорізноманіття можна дізнатися на нашому сайті “Моніторинг біорізноманіття в Україні”: http://biomon.org/.

Прес-релізи

Кримські заповідники стануть особистою власністю президента РФ Путіна В.В. [19.09.2014]

crimean_reservesПроцес роздачі заповідного фонду республіки вже почався. 4 червня 2014 Радмін Криму видав розпорядження N464-р про передачу “об’єктів нерухомості в безоплатне користування управлінню справами президента РФ”. У списку перераховані різноманітні санаторії, резиденції, пансіонати, а в самому кінці – Кримський природний заповідник. Російські природоохоронні організації виступили з листами протесту проти такого стану справ і вже днями вони звернулися разом до Міністерства природних ресурсів РФ зупинити це, щоб не допустити вилучення заповідників з природо-охоронних територій

Депутати підштовхують національні парки до фактичного знищення [14.08.2014]

АТО на Луганщині може вирішити проблему з копанками [16.06.2014]

Національний виставковий центр можуть приватизувати і забудувати [28.05.2014]

Рада дозволила забудовувати ліси і вирубати заповідники з ініціативи Януковича [09.04.2014]

Листи та звернення

Звернення громадських екологічних організацій України щодо неприпустимості будівництва ПЛ 330 кВ Новоодеська-Арциз через водно-болотні угіддя дельти Дністра [27.05.2009]

Лист-звернення громадських екологічних організацій України щодо неприпустимості будівництва ЛЕП 330 кВ Новоодеська-Арциз через водно-болотні угіддя дельти Дністра, які входять до складу Нижньодністровського національного природного парку та внесені до переліку водно-болотних угідь міжнародного значення.

Врятуємо українські степи! [28.04.2009]

Лист Президенту України стосовно захисту тварин від загибелі на автошляхах [06.10.2008]

Книги та буклети

Останні степи України: бути чи не бути? [11.03.2014]

«Останні степи України: бути чи не бути?»Степова зона займає 40% території України, проте реальна площа природних степових ділянок є мізерною. В книзі розкривається значення та екологічна функція степових екосистем в формуванні придатного середовища існування, описуються основні причини зникнення степів в наш час та надаються пропозиції щодо збереження та відтворення степу. Видання розраховано на широкий загал читачів, однак в першу чергу рекомендоване керівникам та представникам органів місцевого самоврядування, державним службовцям, що працюють в сфері земельних відносин, екологічного контролю, сільського та лісового господарства.

Це узагальнююча робота про степи – коротенький екскурс про значення та екологічну функцію степових екосистем в формуванні природного середовища. В ній також описуються основні причини зникнення степів в наш час та надаються пропозиції щодо збереження та відтворення степу. Створюючи стислу та одночасно змістовну брошуру, ми розраховували на широкий загал читачів, серед яких хотілося б побачити керівників й представників органів місцевого самоврядування та державних службовців, які працюють в сфері земельних відносин, екологічного контролю, сільського та лісового господарства.

Лісорозведення - загроза існування степу [15.04.2013]

Індикативна схема екологічної мережі басейну р. Південний Буг та методичні підходи до створення національної екомережі України [25.12.2012]

Методичні посібники з біоіндикації водойм [13.12.2010]

Деснянський екологічний коридор [07.12.2010]

Видання дружніх організацій

Перлини піщаної флори у пониззях Південного Бугу та Інгулу [28.01.2009]

Cерія: Збереження біорізноманіття в Приморсько-степовому екокоридорі / Під ред. Г.В. Коломієць. — К.: Громадська організація ”Веселий Дельфін”, 2008. — 40 с.

Наведено інформацію про 15 ендемічних та рідкісних видів рослин-псамофітів, зокрема, описані характерні риси зовнішнього вигляду, місця зростання у пониззях річок Південний Буг та Інгул, плани дій щодо збереження видів та відновлення їх на територіях, де вони зростали в історичному минулому. Надано відповіді на основні питання, які можуть виникнути при знайомстві з рідкісними видами рослин, та приклад екопросвітньої рольової гри ”Створюємо заповідний об’єкт”. Для місцевих громад, спеціалістів Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Миколаївській області та Головного управління земельних ресурсів в Миколаївській області, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, державних підприємств лісового господарства, проектних та господарських організацій, громадян, що планують діяльність на пісках у пониззях Південного Бугу та Інгулу, громадських діячів, вчителів, школярів, студентів, любителів природи.

Проекти

Проект "Розвиток деснянського коридору як частини національної екологічної мережі України" [07.12.2010]

2010 році Національним екологічним центром України за підтримки Посольства Королівства Нідерландів в Україні виконувався проект “Розвиток Деснянського коридору як частини національної екологічної мережі України”.

Основними напрямками роботи проекту став збір інформації про цінність території Деснінського екологічного коридору (за літературними та іншими джерелами а також в польових умовах), визначення найцінніших природних ділянок в межах екологічного коридору, підготовка пропозицій щодо структури екологічного коридору та зонування перспективного Національного природного парку (НПП) «Подесіння» та підготовка змістовної публікації за тематикою проекту.

Проект "Агроекологічні заходи для охорони природи в Європі" [08.01.2010]

Вперше створено карту степів Київської області [04.11.2009]

Інвентаризація та збереження степових біотопів у Київській області [27.05.2009]

Фільми

Рідкісні види змій півдня України [07.06.2011]

Відеофільм, створений Одеською філією НЕЦУ, дає об’єктивну інформацію про деякі види змій занесених до Червоної Книги і спрямований на їх захист.

Пошук

Loading