Освіта: З 1996 по 2011 рр. навчалась в Одеському Гідрометеорологічному Інституті, де здобула ступінь магістра за спеціальністю «прикладна екологія». З 2003 по 2006 рр. навчалась у аспірантурі Національного авіаційного університету (Інститут екологічної безпеки). У 2013 році здобула ступінь кандидата технічних наук (PhD) за спеціальністю 21.06.01 «Екологічна безпека», а у 2017 р. – вчене звання доцента. Автор і співавтор понад 90 наукових публікацій.

Досвід роботи: З 2003 р. по теперішній час викладає та здійснює наукову діяльність на посаді доцента кафедри цивільної та промислової безпеки, Національного авіаційного університету. З 2006 р. по теперішній час – експерт із оцінки забруднення атмосферного повітря аеропортів Центру екологічних проблем аеропортів (ЦЕПА, НАУ). З 2018 р. по теперішній час ‒ експерт зі сталого розвитку авіаційного транспорту Національного екологічного центру України.

Науково-експертна діяльність:

 • співвиконавець робіт з розробки та обґрунтування карт зон обмеження забудови із умов авіаційного шуму, санітарно-захисної зони з умов забруднення атмосферного повітря і електромагнітного випромінювання, зони громадської безпеки для аеродромів ЦА;
 • співвиконавець науково-дослідної роботи № 990-ДБ15 «Розроблення засобів еколого-економічної оптимізації багатокритеріальної оцінки збалансованого розвитку авіаційної діяльності в Україні» (2015-2017 рр.);
 • співвиконавець науково-дослідної роботи № 181-ДБ18 «Розробка ГІС-платформи удосконалених моделей обчислення чинників впливу авіації на довкілля для моніторингу, зонування та оптимізації діяльності аеропортів» (2018-2020рр.).

Закордонне стажування:

 1. Екологічний відділ міжнародного аеропорту Франкфурт на Майні / FRAPORT AG (протягом 3-х місяців 2007 р.). Опрацювання нормативно-правової бази Німеччини / ЄС щодо регулювання місцевої якості атмосферного повітря при експлуатації об’єктів ЦА;
 2. Аерокосмічний центр Німеччини (1 місяць 2009 р.). Отримано досвід з моделювання та вимірювання забруднень внаслідок викидів авіадвигунів на локальному, регіональному та глобальному рівнях;
 3. Інститут метеорології та кліматичних досліджень – екологічні проблеми атмосфери (IMK-IFU), Гарміш-Партенкірхен, Німеччина (01.09.2008-30.09.2008). Здобуто досвід з організації моніторингу забруднення атмосферного повітря в головних аеропортах Європи;
 4. Інститут механіки потоку, Дрезденський технічний університет (протягом 2-х місяців кожного року у період з 2006-2018 рр.). Отримано досвід з моделювання переносу домішок забруднюючих речовин струменем газів від авіадвигуна з використанням CFD-кодів (FLUENT3, OpenFOAM);
 5. Бергський Університет м.Вупперталь, Німеччина (протягом 1 місяця у 2008, 2009, 2010, 2015). Здобуто практичні навички з вимірювання газів (CO, CO2, NOx, O3) (PM10, PM5) у струмені від авіадвигуна за реальних експлуатаційних умов у межах аеропорту.

Участь у міжнародних проектах:

 • FORUM-AE Project (FORUM on Aviation and Emissions (& Environment), 2014-2017 рр.;
 • Development of a Public European Model Suite for Aviation, проект ЄС № MOVE/C2/SER/2014-269/SI2.706115, Subcontract with Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Germany, 2014-2017 рр.;
 • Tool Suite for Environmental and Economic Aviation Modelling for Policy Analysis (TEAM_Play, Contract №: 266465, Coordinator – Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR), Germany), 2010-2014 рр.;
 • TURBOGAS Advanced Turbofan Engine Model (#CS-GA-2009-255674-TURBOGAS), Ssubcontract with ENVISA SAS (22, rue Oberkampf, F-75011 Paris, France), 2010-2012 рр.;
 • Monitoring of air pollution produced by aircraft engine emissions in the vicinity of airport, bilateral project with Wuppertal Bergische University, 2010-2012 рр.;
 • TRACECA CIVIL AVIATION. Safety Security and Environment Project Ref. Contract ENPI 2008/150/669 – Aviation Environment Trainings, ENVISA SAS (22, rue Oberkampf, F-75011 Paris, France), 2008-2011 рр.

Професійні інтереси: методи оцінки забруднення атмосферного повітря аеропортів, оцінка впливу на довкілля; збалансований розвиток у авіації; методи регулювання впливу авіації на якість атмосферного повітря; моніторинг довкілля; екологічна безпеки аеропортів; зонування аеропортів з урахуванням викидів авіадвигунів.

Мови: українська – вільно; російська – вільно; англійська – B2/C, німецька –А2.

 

Контакти: е-mail: synyka@necu.org.ua;