Коментарі та пропозиції НЕЦУ до Концепції енергетичної стратегії на період до 2035 року

Енергетична стратегія – документ загальнонаціонального значення, який має визначати конкретні кроки для сталого розвитку енергетичного сектору України: формування конкурентоспроможного ринку, максимальну ефективність використання енергетичних і природних ресурсів, забезпечення у довгостроковій перспективі енергетичної безпеки з урахуванням екологічних та соціальних аспектів.

На даний момент офіційно діючою є Енергетична стратегія України на період до 2030 року , що була 2 схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України влітку 2013 року. У зв’язку з критичними змінами та новими викликами у політичній, економічній та енергетичній сферах, що постали перед Україною, у 2014 та 2015 роках Радою національної безпеки і оборони України приймалося рішення щодо необхідності актуалізації даної Стратегії.

Пізніше Міненерговугілля отримало доручення Уряду розробити Енергостратегію до 2035 року на основі проекту “Нової енергетичної стратегії України до 2020 року: безпека, енергоефективність, конкуренція” Українського центру економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова.

Паралельно з цим, Національний інститут стратегічних досліджень (НІСД) опублікував проект Енергетичної стратегії України на період до 2035 року “Біла книга Енергетичної політики України «Безпека та конкурентоспроможність»” . НЕЦУ надав свої коментарі до цього документу, визнаючи його прогресивним у порівнянні з усіма попередніми версіями стратегій та відповідних проектів.

Вперше запропонований проект Стратегії фокусувався не на генерації, а на споживачах енергії та енергетичних послуг, хоча і він не повністю відповідав сучасним трендам в енергетичній політиці розвинутих країн.

11 грудня 2015 року (перша версія) та 8 лютого 2016 року (оновлена версія) Міненерговугілля опублікувало проект Концепції енергостратегії до 2035 року . Мета Концепції – “розкрити задум, окреслити мету і кінцеві цілі, що мають бути визначені в Стратегії, а також встановити керівні принципи та загальний підхід до її написання”. Документ поєднує у собі напрацювання НІСД та центру Разумкова.

НЕЦУ пропонує свій огляд та коментарі до даної Концепції, яка має стати основою для розробки Енергостратегії та інших дотичних стратегічних документів (національного плану з відновлювальної енергетики та енергоефективності після 2020 р., стратегії низьковуглецевого розвитку та ін.).

Завантажити документ:

Коментарі та пропозиції НЕЦУ до Концепції енергетичної стратегії на період до 2035 року

Завантажити переклад документу англійською:

General recommendations and comments to 2035 energy strategy concept