(Hanna Kolomiiets’), 1974

Ганна здобула вищу технічну освіту в Українському державному морському технічному університеті на спеціальності «Суднові енергетичні установки». Паралельно навчалась заочно у Київському університеті імені Тараса Шевченка, де отримала кваліфікацію біолога-ботаніка, викладача біології.

У 1999-2000 роках Ганна працювала на посаді молодшого наукового співробітника Державного центру сертифікації, iдентифiкацiї та якості сортів рослин Державної комiсiї по випробуванню та охороні сортів рослин (м. Київ).

До НЕЦУ Ганна приєдналась у 1997 році. У 2004 році її обрали Головою Миколаївської філії, у 2005 – заступницею Голови, з 2013 року вона знову очолює філію НЕЦУ у Миколаївській області.

У 2009 році під керівництвом д.б.н., проф. Раїси Бурди Ганна захистила кандидатську дисертацію «Формування структури фітобіоти степових антропогенних екосистем».

Ганна є автором та співавтором понад 30 наукових статей, семи науково-популярних брошур.

Професійні інтереси: заповідна справа, судинні рослини, антропогенний вплив на екосистеми, можливості неурядових організацій.

Контакти:

koloanka AT gmail.com