Всеукраїнська громадська кампанія «Збережемо українські степи!»

Громадська кампанія «Збережемо українські степи!» – це група громадян, громадських організацій і природоохоронних установ, які добровільно поєднують свої зусилля для збереження степових ландшафтів та степового біорозмаїття в Україні. Кампанія об’єднує небайдужих громадян, журналістів, екологів, біологів, заповідники, громадські організації, кафедри, інститути. Кампанія є відкритою для співпраці, обговорення питань, які мають відношення до тематики та до конструктивного діалогу із владою.

Кампанія «Збережемо українські степи!» ставить перед собою такі основні задачі:

 • зупинити заліснення степових ділянок в усіх регіонах степової зони України та їх пошкодження у будь-який інший спосіб;
 • унеможливити погодження природоохоронними органами будь-яких заходів, що призводять до нищення степових біотопів (у т.ч. відведення земельних ділянок, лісорозведення тощо);
 • надати природно-заповідний статус максимальній кількості степових природних комплексів (балки, яри, ділянки рівнинного степу, схили);
 • сприяти введенню в земельне законодавство поняття «степ» як категорії земель з специфічним статусом та обмеженнями у використанні, створенню Загальнодержавної програми «Степи України»;
 • здійснити інвентаризацію поширення степових зникаючих видів, рослинних угруповань Зеленої книги та розташування самих степових ділянок;
 • сприяти всебічному розголосу проблеми охорони степів та широко інформувати українську та міжнародну громадськість про неї; винести «степове» питання на максимально високий рівень обговорення, привернути увагу громадськості та пильність міжнародних структур до проблеми збереження українських степів.

Ми маємо наміри:

 • ініціювати внесення змін до Указу Президента України від 04.11.09 № 995/2008 „Про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів і зелених насаджень” в частині попередження заліснення степових територій, що знаходяться в природному стані;
 • зупинити погодження відведення ділянок в степовій зоні під створення лісових насаджень до повної завершення інвентаризації поширення рідкісних та зникаючих видів тварин та рослин на кожній зі степових ділянок на території України;
 • підготувати та запропонувати на розгляд вищого керівництва держави проект Загальнодержавної програми «Степи України»;
 • ініціювати внесення змін до «Порядку погодження природоохоронними органами матеріалів відведення земельних ділянок» в частині запровадження обов’язкового дослідження наявності степових природних комплексів і охоронюваних видів на ділянках, що розглядаються як перспективні для заліснення та унеможливлення погодження органами Мінприроди тих ділянок, що мають природну цінність;
 • скасувати Наказ Держкомлісгоспу України наказом №371 від 29.12.2008 та перепрофілювати збільшення лісистості України в бік заліснення в межах північного та західного регіонів та створення вітрозахисних лісосмуг на півдні та сході (замість заліснення степу);
 • добитись включення лісовпорядкування до переліку об’єктів державної екологічної експертизи;
 • ініціювати доручення Раді Міністрів АР Крим, місцевим адміністраціям заборонити надавати під заліснення землі запасу, зайняті степовою рослинністю, натомість розглядати такі ділянки як перспективну мережу об’єктів природно-заповідного фонду місцевого та загальнодержавного значення;
 • ініціювати зупинення робіт по визначенню ділянок, що будуть надані під заліснення до моменту завершення робіт по вивченню в натуру меж земель природно-заповідного фонду місцевого та загальнодержавного значення.
 • добитись перегляду лісовпорядкування на новоприйнятих землях, що проводилось у 2009 році по новій Червоній книзі України;
 • добитись створення національного природного парку «Муравський шлях»;
 • на основі картографічних напрацювань про степи (у т.ч. їх розміщення, поширення рідкісних видів, існуючі і перспективні ПЗФ) видати Атлас степів України.
 • перепрофілювати заліснення степової зони на заліснення на півночі і заході та відновлення мережі вітрозахисних лісосмуг на півдні.

Сайт кампанії: http://pryroda.in.ua/step/

Координатор кампанії від НЕЦУ: Василюк Олексій

Матеріали:

Заява Національного екологічного центру України щодо неприпустимості розорювання Тарутинського степу

Українське суспільство шоковане черговим актом вандалізму: фермер Павлов розорює чи не найбільший у країні заповідний степ. Сюрреалізм цього дикунства у...

Читати

За останні півроку ліcівники змарнували 20 мільйонів гривень

Протягом російсько-українського протистояння держава майже припинила фінансування охорони природи. Коли більшість українців займаються матеріальною допомогою бійцям нацгвардії та постраждалим у...

Читати

Природоохоронці критикують Програму формування національної екологічної мережі в Одеській області

На виконання Загальнодержавної програми формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки, в кожній з областей розробляється обласна схема екологічної...

Читати

Європейську ландшафтну конвенцію просять приборкати українських лісівників

Всеукраїнська громадська організація «Національний екологічний центр України» (НЕЦУ) звернулась до секретаріату Європейської ландшафтної конвенції із скаргою на заліснення останніх залишків...

Читати